Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον

Κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι να αφήσουν τις διαφορές τους στην άκρη, και να χαράξουν κοινή γραμμή για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου.

Επί δεκαετίες βέβαια εκφράζεται αυτή η αναγκαιότητα, αλλά... ποτέ δεν τα καταφέραμε!

Αυτή την περίοδο όμως η χάραξη κοινής πολιτικής, είναι επιβεβλημένη εκ των πραγμάτων για τα νησιά μας και ειδικά για τη Ρόδο.

Τουλάχιστον ας το προσπαθήσουμε!