Σήμερα η επιλογή παιδιών  για τους παιδικούς σταθμούς

Σήμερα αναμένεται να γίνει η οριστική επιλογή των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς του δήμου. Οι γονείς που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα ειδοποιηθούν ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια στην εγγραφή των παιδιών τους.

 

Σημειώνεται ότι η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και υγείας Λίτσα Κρεμαστινού εξέφρασε την ευχή να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλα τα παιδιά που επελέγησαν προσωρινά πριν από λίγες μέρες και ανέρχονται σε 1250, αν και οι θέσεις που προσφέρονται είναι μόλις 850.

Οι παιδικοί σταθμοί θα ανοίξουν στις 5 του Σεπτέμβρη για να υποδεχτούν τα παιδιά. Για το θέμα η Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) ενημερώνει τους γονείς που έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» και έχουν επιλεγεί, όπως υποβάλλουν πρωτοκολλημένη αίτηση στην οποία να δηλώνουν το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό που επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους για το σχολικό έτος 2016-2017.

Οσες αιτήσεις αφορούν τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δημοτικής Ενότητας Ρόδου: α) Α’ Δ.Π.Σ.-Αγ. Νικολάου, 2) Β’ Δ.Π.Σ.-Χρ. τσιγάντε 3) Γ’ Δ.Π.Σ.-Β. Ηπείρου θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ/νσης-εντός της Ροδιακής Επαυλης (είσοδος από Ερυθρού Σταυρού)- από 26/8/2016 έως και 31/8/2016 από τις 8.00 έως τις 14.00, προκειμένου να γίνει η οριστική τοποθέτηση ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ των αντίστοιχων δομών.

Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίζουν μαζί με την πρωτοκολλημένη αίτηση, την αντίστοιχη Αξία Τοποθέτησης (VOUCHER) καθώς και αντίγραφο αίτησης συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση που κατατέθηκε στη ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες στα εξής τηλέφωνα: 22410-03890, 22410-03891, 22410-31882 & 22410-60490.

Επίσης η αίτηση υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου:www.rhodes.gr

Α) Οσες αιτήσεις αφορούν τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμού του αποκεντρωμένου τμήματος Ανατολικής Ρόδου.

1. Δ.Π.Σ. Φαληρακίου

2. Δ.Π.Σ.  Καλυθιών

3. Δ.Π.Σ.  Αφάντου

4. Δ.Π.Σ. Κολυμπίων

5. Δ.Π.Σ.  Πυλώνας

6. Δ.Π.Σ. Αρχαγγέλου

7. Δ.Π.Σ. Ασκληπείου

θα κατατίθενται στους αντίστοιχους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς από τις 29/8/2016 έως και τις 31/8/2016 από τις 8.00 έως τις 14.00, προκειμένου να γίνει η οριστική τοποθέτηση ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ των αντίστοιχων δομών.

Β) Οσες αιτήσεις αφορούν τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του αποκεντρωμένου τμήματος Δυτικής Ρόδου

1. Δ.Π.Σ. Παστίδας

2. Δ.Π.Σ. Παραδεισίου

3. Δ.Π.Σ. Φανών

4. Δ.Π.Σ. Εμπωνας

5. Δ.Π.Σ. Κρεμαστής

θα κατατίθενται στους αντίστοιχους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς από τις 29/8/2016 έως και τις 31/8/2016 από τις 8.00 έως τις 14.00, προκειμένου να γίνει η οριστική τοποθέτηση ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ των αντίστοιχων δομών.

Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίζουν μαζί με την πρωτοκολλημένη αίτηση, την αντίστοιχη Αξία Τοποθέτησης (VOUCHER) καθώς και αντίγραφο αίτησης συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση που κατατέθηκε στη ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες στα εξής τηλέφωνα: 22410-03890, 22410-03891, 22410-31882 & 22410-60490.

Επίσης η αίτηση υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου:www.rhodes.gr