Το νέο πρωτάθλημα Β' κατηγορίας ποδοσφαίρου Δωδ/σου

Στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα και η κλήρωση του πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας.

Το πρόγραμμα του Α' Ομίλου:

1η αγωνιστική 12η

 

Άγ. Γεώργιος

Κατταβιά

Ακουσίλαος

Τήλος

Σύμη

Ορφέας

Άγ. Ισίδωρος

Χάλκη

Διγενής

Εθνικός

Ρεπό

Νηρέας

 

 

2η αγωνιστική 13η

 

Νηρέας

Άγ. Γεώργιος

Κατταβιά

Ακουσίλαος

Τήλος

Άγ. Ισίδωρος

Ορφέας

Διγενής

Εθνικός

Χάλκη

Ρεπό

Σύμη

 

 

3η αγωνιστική 14η

 

Άγ. Γεώργιος

Ακουσίλαος

Σύμη

Νηρέας

Άγ. Ισίδωρος

Κατταβιά

Εθνικός

Τήλος

Χάλκη

Ορφέας

Ρεπό

Διγενής

 

 

4η αγωνιστική 15η

 

Σύμη

Άγ. Γεώργιος

Ακουσίλαος

Άγ. Ισίδωρος

Νηρέας

Διγενής

Κατταβιά

Εθνικός

Ορφέας

Τήλος

Ρεπό

Χάλκη

 

 

5η αγωνιστική 16η

 

Άγ. Γεώργιος

Άγ. Ισίδωρος

Διγενής

Σύμη

Εθνικός

Ακουσίλαος

Χάλκη

Νηρέας

Ορφέας

Κατταβιά

Ρεπό

Τήλος

 

 

6η αγωνιστική 17η

 

Διγενής

Άγ. Γεώργιος

Άγ. Ισίδωρος

Εθνικός

Σύμη

Χάλκη

Ακουσίλαος

Ορφέας

Νηρέας

Τήλος

Ρεπό

Κατταβιά

 

 

7η αγωνιστική 18η

 

Άγ. Γεώργιος

Εθνικός

Χάλκη

Διγενής

Ορφέας

Άγ. Ισίδωρος

Τήλος

Σύμη

Κατταβιά

Νηρέας

Ρεπό

Ακουσίλαος

 

 

8η αγωνιστική 19η

 

Χάλκη

Άγ. Γεώργιος

Εθνικός

Ορφέας

Διγενής

Τήλος

Σύμη

Κατταβιά

Ακουσίλαος

Νηρέας

Ρεπό

Άγ. Ισίδωρος

 

 

9η αγωνιστική 20η

 

Άγ. Γεώργιος

Ορφέας

Τήλος

Χάλκη

Κατταβιά

Διγενής

Νηρέας

Άγ. Ισίδωρος

Ακουσίλαος

Σύμη

Ρεπό

Εθνικός

 

 

10η αγωνιστική 21η

 

Τήλος

Άγ. Γεώργιος

Χάλκη

Κατταβιά

Εθνικός

Νηρέας

Διγενής

Ακουσίλαος

Άγ. Ισίδωρος

Σύμη

Ρεπό

Ορφέας

 

 

11η αγωνιστική 22η

 

Κατταβιά

Τήλος

Νηρέας

Ορφέας

Ακουσίλαος

Χάλκη

Σύμη

Εθνικός

Άγ. Ισίδωρος

Διγενής

Ρεπό

Άγ. Γεώργιος

Το πρόγραμμα του Β' Ομίλου:

 

1η αγωνιστική 12η

 

Πολυβώτης

Πολύστρατος

Κύπρος

Απόλλων Καλ.

Ευκλής

Αδελφοσύνη

Ιππότες

Αθλέτικο

Ευαγόρας

Δαμάγητος

Ρεπό

Αναγέννηση Έμπ.

 

 

2η αγωνιστική 13η

 

Αναγέννηση Έμπ.

Πολυβώτης

Πολύστρατος

Κύπρος

Απόλλων Καλ.

Ιππότες

Αδελφοσύνη

Ευαγόρας

Δαμάγητος

Αθλέτικο

Ρεπό

Ευκλής

 

 

3η αγωνιστική 14η

 

Πολυβώτης

Κύπρος

Ευκλής

Αναγέννηση Έμπ.

Ιππότες

Πολύστρατος

Δαμάγητος

Απόλλων Καλ.

Αθλέτικο

Αδελφοσύνη

Ρεπό

Ευαγόρας

 

 

4η αγωνιστική 15η

 

Ευκλής

Πολυβώτης

Κύπρος

Ιππότες

Αναγέννηση Έμπ.

Ευαγόρας

Πολύστρατος

Δαμάγητος

Αδελφοσύνη

Απόλλων Καλ.

Ρεπό

Αθλέτικο

 

 

5η αγωνιστική 16η

 

Πολυβώτης

Ιππότες

Ευαγόρας

Ευκλής

Δαμάγητος

Κύπρος

Αθλέτικο

Αναγέννηση Έμπ.

Αδελφοσύνη

Πολύστρατος

Ρεπό

Απόλλων Καλ.

 

 

6η αγωνιστική 17η

 

Ευαγόρας

Πολυβώτης

Ιππότες

Δαμάγητος

Ευκλής

Αθλέτικο

Κύπρος

Αδελφοσύνη

Αναγέννηση Έμπ.

Απόλλων Καλ.

Ρεπό

Πολύστρατος

 

 

7η αγωνιστική 18η

 

Πολυβώτης

Δαμάγητος

Αθλέτικο

Ευαγόρας

Αδελφοσύνη

Ιππότες

Απόλλων Καλ.

Ευκλής

Πολύστρατος

Αναγέννηση Έμπ.

Ρεπό

Κύπρος

 

 

8η αγωνιστική 19η

 

Αθλέτικο

Πολυβώτης

Δαμάγητος

Αδελφοσύνη

Ευαγόρας

Απόλλων Καλ.

Ευκλής

Πολύστρατος

Κύπρος

Αναγέννηση Έμπ.

Ρεπό

Ιππότες

 

 

9η αγωνιστική 20η

 

Πολυβώτης

Αδελφοσύνη

Απόλλων Καλ.

Αθλέτικο

Πολύστρατος

Ευαγόρας

Αναγέννηση Έμπ.

Ιππότες

Κύπρος

Ευκλής

Ρεπό

Δαμάγητος

 

 

10η αγωνιστική 21η

 

Απόλλων Καλ.

Πολυβώτης

Αθλέτικο

Πολύστρατος

Δαμάγητος

Αναγέννηση Έμπ.

Ευαγόρας

Κύπρος

Ιππότες

Ευκλής

Ρεπό

Αδελφοσύνη

 

 

11η αγωνιστική 22η

 

Πολύστρατος

Απόλλων Καλ.

Αναγέννηση Έμπ.

Αδελφοσύνη

Κύπρος

Αθλέτικο

Ευκλής

Δαμάγητος

Ιππότες

Ευαγόρας

Ρεπό

Πολυβώτης