ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 26 Αυγούστου 1956
Αριθ. Φύλλου 1611


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η Επιτροπή ανεγέρσεως Ιερού Ναού Κρεμαστής, έχει την τιμήν και ευχαρίστησιν να δημοσιεύση τον δεύτερον κατάλογόν των δωρητών υπέρ της ανεγέρσεως του Ιερού ναού “Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” προς ους απευθύνει τα ειλικρινή συγχαρητήρια.
1) Φωτ. Κ. Χ”Αργύρη δολλάρια 10, 2) Δέσποινα Β. Τσαμπίκου δολ. 10, 3) Παρ. Α. Γραμματικού λίραι αγ. 10, 4) Βερονίκη Αναγνώστου δολ. 50, 5) Κουμπαράς δρχ. 100, 6) Ιωάν. Α. Γραμματικού δρχ. 90, 7) Ελευθ. Α. Τεχνίτης λιρ αγ. 5, 8) ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΝΩΝ “Η ΕΛΠΙΣ” Αμερικής δολ. 1.000 9) Δημήτρ. και Μαρία Λυβυσιανού λιρ. αγ. 5, 10) Φανούριος Τσίγκος δρχ. 600, 11) Ευαγγ. Ορφανού δολ. 5, 12) Σεβ. Βολονάκη δρχ. 50, 13) Ι. . Βασιλιάς δρχ. 1500, 14) Μήτσος Χρηστοφάκου δολλ. 5, 15) Μιχ. Βελλιάδης λιρ. Ροδ. 5, 16) Ελευθ. Κομνηνός δολ. 5, 17) Αναστάσιος Καλούδης δρχ. 500, 18) Μαρία Κ. Αναστασά λιρ. αγ. 5, 19) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ δ. 50, 20) Μιχ. Γ. Μάτσης δ. 10, 21) Θεανώ Βλαστού δ. 5, 22) Ηλίας Χουΐρης λιρ. Αυστρ. 5, 23) Τσαμπίκα Αναστασάκη δολ. 5, 24) Μόσχος Σκουλλής λιρ. αγ. 10, 25) Νικ. Στ. Κατσάκη δολ. 9, 26) Σοφία Σ. Κλουβάκη δολ. 5, 27) ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΣΠΟΥΡΓ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ δολ. 56.
Δια την Επιτροπήν
Ο Πρόεδρος
Δρ. Κωστής Μιχαλάκης

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΟΥ “ΝΗΡΕΩΣ”
ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ως πληροφορούμεθα, υπό των Τεχνικών Δημοτικών Σχολών Ρόδου “Νηρεύς”, παρελήφθησαν, τα αγορασθέντα ηλεκτρολογικά εργαλεία, τα οποία σημειωτέον είναι τελειότατα.
Επίσης παρελήφθησαν διάφορα μηχανουργικά εργαλεία.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Εκοινοποιήθη προς την Νομαρχίαν απόφασις του Υπουργείου γεωργίους, περί του τρόπου κατά τον οποίον δέον να εκτελούνται αι γεωτρήσεις.

ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Επέστρεψε χθες εκ της εκ Κω περιοδείας του ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκος.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣ ΜΑΛΩΝΑΝ
Απεστάλη υπό της Νομαρχίας εις Μαλώναν η μελέτη δια την κατασκευήν του εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως αυτής.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΧΑΛΚΗΣ
Ως εγνώσθη, δια την Λαϊκήν εορτήν Χάλκης προσέφερον το κατάστημα “Κόκκινος-Σορωνιάτης” εν φόρεμα δια την “Μις Χάλκη 1956”, οι Αφοί Βαλάκη μίαν φοντανιέρα, ο κ. Μαραβέλιας 20 κυτία γάλα ΝΟΥΝΟΥ δια το Υγιέστερον Βρέφος και το κατάστημα ΚΟΛΟΣΣΟΣ εν υποκάμισον δια τον 1ον των αγώνων κολυμβήσεως.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ
Επέστρεψεν χθες εκ της αδείας του ο Τμηματάρχης Διοικήσεως της Νομαρχίας κ. Ξανθούλης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒ/ΝΙΑΣ
Χθες συνήλθε το Διοικητικόν Συμβούλιον της Καπνοβιομηχανάις και εξήτασε διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητός του.

ΕΥΡΕΘΗ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ
Ανευρέθη και παρεδόθη εις το Τμήμα Ασφαλείας Ρόδου, χρυσούν γυναικείον δακτυλίδι.  Η απωλέσασα τούτο δύναται να παραλάβη αυτό εκ του Τμήματος Ασφαλείας.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΜΙΧΑΛΗ

Σήμερον την 11ην πρωινήν εις τον Ι. Ναόν Αγ. Λουκά Σορωνής θα τελεσθή αρχιερατικόν μνημόσυνον, επ’ ευκαιρία του οποίου θέλουν γίνει και τα αποκαλυπτήρια του υπό του Δήμου ανεγερθέντος μνημείου του Γεωργίου Κυρμιχάλη.
Λεωφορεία του ΡΟΔΑ θα μεταφέρουν δωρεάν την 10ην πρωινήν εκ της προ του Δημαρχείου Πλατείας το κοινόν.

ΤΗΝ 15ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΟΙ
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΛΙΕΙΣ

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ (ιδ. ανταπόκρισις) -
Κατά πληροφορίας εξ Αντιφύλλου, οι υπό των Τούρκων κρατούμενοι από της 13ης Ιουλίου αλιείς Ι. Πατέρας, Σταματίκος και Ε. Πόλος θα εισαχθούν εις δίκην την 1ην Σεπτεμβρίου, ήτοι 47 ημέρας μετά την σύλληψίν των.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΕΡ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Δι’ αποφάσεως της ΕΠΣΔ την Κυριακήν 2αν Σεπτεμβρίου και ώραν 3.30 μ.μ. θα διεξαχθή τουρνουά, υπέρ αποπερατώσεως του ιερού ναού  Αγ. Αναργύρων.
Εις το τουρνουά εκλήθησαν να μετάσχουν οι Διαγόρας, Δωριεύς, ΑΟΝ και Ολυμπιακός, δύνανται δε να δηλώσουν συμμετοχήν μέχρι της Τετάρτης.
Οι ημιτελικοί θα διαρκέσουν 50’ και ο τελικός 70’ λεπτά.