Εγγραφές στη σχολή Νοσηλευτικής Λέρου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής-Τραυματολογίας του Κ.Θ. Λέρου για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως και 15/9/2016.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψήφιου καταρτιζόμενου η οποία συμπληρώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ.
2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών: απολυτήριο ΕΠΑΛ/ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΛ/ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ.
3. Αντίγραφο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Αριθμός ΑΜΚΑ.

Ωρες λειτουργίας καθημερινά 8.00-14.00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη διεύθυνση του Δ.Ι.Ε.Κ. στα τηλέφωνα 22470-22973 - 6946279844.