Από την απώλεια των αντικειμένων  σε αλλαγές  στην  προσωπικότητα

Άνοια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιαδήποτε κατάσταση, που με την πάροδο του χρόνου προκαλεί φθορά σε μια σειρά λειτουργιών του εγκεφάλου όπως την μνήμη, τη σκέψη, την ικανότητα αναγνώρισης, τον λόγο, τον προγραμματισμό και την προσωπικότητα.

Η Νόσος Alzheimer ανήκει στις εκφυλιστικές νόσους του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που εμφανίζονται κατά την τρίτη ηλικία και ευθύνεται για το 50-60% των περιπτώσεων άνοιας .  Άλλοι  τύποι άνοιας είναι η αγγειακή άνοια, η άνοια με σωμάτια Lewy και η μετωποκροταφική άνοια.
Η άνοια εκδηλώνεται κυρίως με διαταραχές στην εγγραφή πρόσφατου μνημονιακού υλικού, καθώς και με δυσκολίες στην ανάκληση αρχικά της πρόσφατης και σε μεταγενέστερα στάδια της απώτερης μνήμης.

Τα  βασικά χαρακτηριστικά της άνοιας είναι:
• Απώλειας Μνήμης (δυσκολία του ατόμου να θυμηθεί τηλέφωνα, πληροφορίες, ειδήσεις, ραντεβού και τ.λ.π.)
• Δυσκολία στην εκτέλεση συνηθισμένων καθημερινών πράξεων ( σχετικά με την οδήγηση, την μετακίνηση, τη διατροφή, την εργασία ,τα ψώνια και τ.λ.π.)
• Δυσκολία στην κρίση (αδυναμία καθορισμού και λήψη αποφάσεων  ανάλογα με τα καθημερινά δεδομένα όπως σύγχυση στην είδηση, στην επιλογή διαδρόμων  και τ.λ.π.)
• Αποπροσανατολισμός σε τόπο και χρόνο (δυσκολία σε ανάκληση ημερομηνιών, προσδιορισμού ωρών και περιόδου της ημέρας, αδυναμία προσδιορισμού του χώρου και περιοχές κοντά στην κατοικία τους)
• Δυσκολία στη χρήση γλώσσας (ανάλογα με την ψυχολογική κατάσταση ξεχνούν τι θέλουν να πουν και μιλούν περιφραστικά όταν αναφέρονται σε ένα αντικείμενο)

• Δυσκολίες  με την αφαιρετική και προσθετική σκέψη (δυσκολία διαχείριση αριθμών όπως τηλέφωνα, λογαριασμούς, χρήματα και τ.λ.π.)
• Απώλεια αντικειμένων (όπως κλειδιά, πορτοφόλια, έγγραφα, κρύβουν αντικείμενα σε απίθανα μέρη)
• Αλλαγές στη διάθεση ( οι αλλαγές στην συναισθηματική κατάσταση των ατόμων με άνοια είναι ταχύτατες και διακυμαίνονται από την βαθιά λύπη, στον θυμό ή το μεγάλο κέφι, συχνά χωρίς προκλητικό αίτιο.)
•   Αλλαγές στην προσωπικότητα (αλλαγές στην συμπεριφορά που εκδηλώνεται με παρανοϊκότητα, υποβολιμότητα  και εξάρτηση από τα οικεία πρόσωπα.)
• Απώλεια πρωτοβουλίας (απώλεια ενδιαφέροντος, αδυναμία συμμετοχής σε δραστηριότητες, προσήλωση σε παθητικές δραστηριότητες  και τ.λ.π.)

Η Νόσος Alzheimer συχνά χαρακτηρίζεται ως μία ασθένεια που έχει επιπτώσεις σε όλη την οικογένεια, δεδομένου ότι οι επερχόμενες μεταβολές και διαταραχές στην προσωπικότητα και συμπεριφορά του ατόμου που νοσεί, το χρόνιο στρες, καθώς και οι επιδράσεις σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, επηρεάζουν άμεσα το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.

Γράφει ο  ψυχίατρος Δρ. Πλατής Αναστάσιος