Η συσταθείσα εθνική  επιτροπή κρουαζιέρας είναι ένα δυσκίνητο,  πολυπληθές όργανο

Θετικό το ότι η κυβέρνηση και κυρίως το υπουργείο Ναυτιλίας και Τουρισμού, δηλαδή η κεντρική εξουσία, απεφάσισε να ασχοληθεί ειδικότερα με την ελληνική κρουαζιέρα στα ελληνικά λιμάνια, η οποία τόσα προσφέρει στον τουρισμό και την εθνική οικονομία, με την συγκρότηση της εθνικής επιτροπής για την κρουαζιέρα με στόχο την συνεργασία και συνέργεια των φορέων της κρουαζιέρας και την χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής και την προώθηση αναγκαίων έργων.

Ειδικότερος σκοπός και επιδίωξη της εν λόγω επιτροπής είναι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η ενασχόληση της με την επίλυση προβλημάτων άμεσα όπου εντοπίζονται και την μελέτη των προτάσεων, που θα υποβάλλονται ή και την υλποίηση έργων, στρατηγικής σημασίας για την κρουαζιέρα, υπό την βασική προϋπόεθση ότι η επιτροπή θα μπορεί να συνεδριάζει εύκολα και να αποφασίσει άμεσα αυτό θέλει η εποχιακή κρουαζιέρα.

Τα 28 μέλη της επιτροπής, προσωποπαγείς θέσεις, εκπρόσωποι φορέων, αλλά και υπηρεσιών, όπως και ο πρόεδρος αυτής δεν φαίνεται στις αποφάσεις να έχουν αναπληρωματικά μέλη που σημαίνει αν όντως αυτό συμβαίνει τότε η επιτροπή θα είναι δυσκίνητη και προβληματική, αφού οι εκπρόσωποι μέλη της βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και κυρίως σε περιοχές, νησιά, όπου ο αριθμός των λιμανιών και τα προβλήματα είναι μεγάλα.

Την διαχείριση και την διοίκηση των κατά τόπους λιμανιών έχουν τα λιμενικά ταμεία, οι διοικήσεις των οποίων εκπρόσωποι αυτών, πρέπει να συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπής Κρουαζιέρας, γιατί γνωρίζουν καλύτερα από όλους τα θέματα και τα προβλήματα που απασχολούν τα λιμάνια, αλλά είναι βέβαιον, ότι έχουν και διαθέτουν προτάσεις και λύσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται απαραιτήτως σοβαρά υπ’ όψιν από την Επιτροπήν, ενώ μπορούν να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά  και άμεσα.

Κατά την άποψιν μου η Επιτροπή οφείλει άμεσα να ζητήσει από τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα την υποβολήν των θεμάτων και των προβλημάτων που απασχολούν τις περιοχές τους τα λιμάνια αλλά και προτάσεις για λύσεις επωφελείς για την κρουαζιέρα, η οποία είναι γνωστόν ότι αντιμετωπίζει ένα διεθνές παγκόσμιο σκληρό ανταγωνισμό, και είναι γνωστό ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των λιμανιών μας θα ανταποκρίονται απολύτως και ικανοποιητικά, στις απαιτήσεις της κρουαζιέρας, η Ρόδος διαθέτει μια πρόσφατη εμπειρία, στην δυσκολία επίλυσης τοπικά προβλημάτων.

Είναι βέβαια απορίας άξιον γιατί λιμάνια που διαθέτουν ικανοποιητικά υποδομή για την κρουαζιέρα, όπως για παράδειγμα της Θεσσαλονίκης μεγάλο λιμάνι, με απεριόριστες δυνατότητες δεν προωθείται στον βαθμό που θα έπρεπε η κρουαζιέρα, ενώ ένα βασικό θέμα και μόνιμο πρόβλημα είναι η στάση και συμπεριφορά των εργαζομένων στα λιμάνια οι οποίοι αντί να βοηθούν βοηθώντας και τον εαυτό τους προβάλλουν συνεχώς εμπόδια, ταλαιπωρούν λιμάνια, καράβια και επιβάτες.

Πολύ σοβαρό και μεγάλο το έργο της Εθνικής Επιτροπής Κρουαζιέρας το οποίον θα αξιολοηθεί και θα κριθεί από όλους μας από το προσδοκόμενο θετικό αποτέλεσμα, εύχομαι και την επίλυση όλων των εκκρεμών προβλημάτων, αλλά και την υλοποίηση και των αναγκαίων έργων υποδομής όπου χρειάζονται το ταχύστον δυνατόν.

Γράφει ο Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου