Τα αποκαλυπτήρια στη Σορωνή του μνημείου του Γ. Κυρμιχάλη

ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΕΙΣ ΣΟΡΩΝΗΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ. ΚΥΡΜΙΧΑΛΗ

Προχθές Κυριακήν ιερουργούντος του Πρωτοσυγκέλου της Ι. Μητροπόλεως κ. Αλεξάνδρου εψάλη εις Σορωνήν επιμνημόσυνος δέησις δια την ανάπαυσιν της ψυχής του αγωνιστού Γεωργίου Κυρμιχάλη, μετά δε εγένεντο τα αποκαλυπτήρια του επί του τάφου του, ανεγερθέντος δαπάναις του Δήμου Ροδίων μνημείου.

Εις την τελετήν παρέστησαν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, ο βουλευτής κ. Γ. Χαρίτος, ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο Εισαγγελεύς εφετών κ. Βασιλόπουλος, ο ανώτερος διοικητής Χωροφυλακής κ. Ρωμαντζής, ο διοικητής Χωροφυλακής Ρόδου κ. Βενιζέλος, ο συνταγματάρχης κ. Σπυριδάκος, ο διοικητής του Α.Α.Ρ. κ. Θέμελης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Φραντζής και Σαλαχούρης, ο έφορος Προσκόπων κ. Τοπούζης, οι κ.κ. Λ. Τηλιακός, Ν. Τηλιακός, Σ. Βρούχος, Στ. Αυγουστάκης, Δημητράκης, Διακομιχάλης και άλλοι.

Επίσης εις την τελετήν έλαβαν μέρος αντιπροσωπεία Ναυτοπροσκόπων και Λυκοπούλων ως και η Φιλαρμονική του Δήμου.

Μετά την τέλεσιν του μνημοσύνου και την αποκάλυψιν του μνημείου το οποίον εφιλοτέχνησε ο γλύπτης κ. Παπαστεργής, εξεφώνησαν συντόμους λόγους ο Υπουργός κ. Κωτιάδης, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης και κατετέθησαν στέφανα.

Στεφάνους κατέθεσαν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο νομάρχης, ο Δήμαρχος Ρόδου, ο Δήμος Ρόδου, η Κοινότης Σορωνής και ο Γ.Σ. Ευκλής.

ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 4 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΟΠΛΙΤΑΓΩΓΑ
Σήμερον την πρωΐαν αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον η αμφίλιος Μοίρα του 6ου Αμερικανικού στόλου της Μεσογείου, απαρτιζομένη εκ των οπλιταγωγών “Τακόνικ” “Ρανκιν” “Πλύμουθ Ροκ” και του βοηθητικού σκάφους “Μπάσετ”.
Των εν λόγω σκαφών επιβαίνουν αγήματα πεζοναυτών υπό την διοίκησιν στρατηγού.
Απαντα τα σκάφη θα παραμείνουν εις Ρόδον επί 8ήμερον.

ΑΝΗΧΩΡΕΙ ΑΥΡΙΟΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ Ο ΘΙΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αύριον αναχωρεί εκ Ρόδου ο προ 10ημέρου αφιχθείς ενταύθα θίασος Φωτοπούλου-Ηλιοπούλου όστις έδωσε σειράν παραστάσεων, στεφθεισών υπό πλήρους επιτυχίας.
Σήμερον ο θίασος θα δώση τας τελευταίας του παραστάσεις με το “Σπίτι των 4 κοριτσιών”.


ΔΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ
Υπό του Εθνικού Ιδρύματος εζητήθησαν στοιχεία παρά του Δήμου Πάτμου προκειμένου να διατεθούν δάνεια εις ιδιοκτήτας δωματίων, προς εξοπλισμόν αυτών, χάριν των τουριστών.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας)- Το εσπέρας της παρελθούσης Τετάρτης διωργανώθη εις το κέντρον “Κυανή Ακτή” υπό της Ενώσεως Δωδ/σίων Σπουδαστών, χοροεσπερίς, ήτις ετέλει υπό την προστασίαν του Επάρχου κ. Μιχαλοπούλου, Κατά την εν λόγω χοροεσπερίδα ωμίλησεν προς τους παρευρισκομένους ο πρόεδρος της Ενώσεως κ. Μπιλίρης, ο οποίος και ανέπτυξε τους σκοπούς της ιδρύσεως του συλλόγου Δωδεκανησίων φοιτητών.

ΔΙΑ ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΜΠΩΝΑΣ
Αύριον ο προϊστάμενος της ΤΥΔΚ θα μεταβή εις Εμπωνα, προς μελέτην της χαράξεως του Υδραγωγείου αυτής.


Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας κ. Ζούκας, προκειμένου να δώση οδηγίας δια την απογραφήν των Δημοσίων Υπαλλήλων.


Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΝΑΣ
Υπό του Νομάρχου παρεκλήθη η Λιμενική Επιτροπή όπως προέλθη εις την άμεσον αποκατάστασιν των προξενηθεισών ζημιών, συνεπεία του παλιρροιακού κύματος της 9-7-56 εις την προβλήτα Μαλτεζάνης Αστυπαλαίας.

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΕΚ ΚΩ
Δια του πετρελαιοκινήτου “Νίκος” εκομίσθησαν εκ Καρδαμένης 8 τόννοι καρπούζια.