Με αποχή πλέον το 50%, το πολιτικό σύστημα, κόμματα, υφαρπάζει την εξουσία

Καμιά αξία δεν έχει καμιά αναλογική απλή ή ενισχυμένη δόλα ή άδολη όταν δεν εξασφαλίζει και δεν προϋποθέτει την καθολική συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών στις εκλογές, προκειμένου το κόμμα που θα εκλεγεί να αντιπροσωπεύει ποσοστά πολύ πλέον του 50% του ελληνικού λαού, δηλαδή την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, για παράδειγμα το 75% τουλάχιστον.

Η αποχή ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% και ποτέ να μην προσεγγίζει ούτε το 40%, γιατί τότε η εκάστοτε κυβέρνηση αποτελεί, είναι μειοψηφία, ενώ η αιτία της αποχής πρέπει να ερευνάται και να αξιολογείται προκειμένου τα αίτια να αντιμετωπισθούν, αφού στην ουσία πρόκειται για άρνηση συμμετοχής στην κορυφαία διαδικασία.

Ενώ η ψήφος ή συμμετοχή στις εκλογές θεωρείται και είναι υποχρεωτική, κανένα μέτρο, καμμία διαδικασία δεν προσπαθεί να μειώσει το φαινόμενο της άποψης ή να επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις ή ακόμη γιατί να μην διευκολύνεται το δικαίωμα, η υποχρέωση της συμμετοχής στον τόπο μην διευκολύνεται το δικαίωμα, η υποχρέωση της συμμετοχής στον τόπο διαμονής των πολιτών, αφού σήμερα υπάρχει η ηλεκτρονική δυνατότης ελέγχου της τυχόν διπλοψηφίας, εξασφαλίζεται η νομιμότητα, η τάξης.

Γιατί στις Ευρωεκλογές η ψήφος των Ελλήνων μεταναστών οι οποίοι μάλιστα είναι εν απολύτω τάξει αφού είναι εγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια της χώρας, θεωρείται εφικτή και υποχρεωτική και συμμετέχει στο εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ σε αντίθεση με αυτό στις Ελληνικές Εθνικές εκλογές απέχουν, με ανοχή και ευθύνη της πολιτείας και μάλιστα όταν το Ελληνικό Σύνταγμα υποχρεώνει τον Έλληνα μετανάστη να ψηφίζει.

Η προσπάθεια λοιπόν του πολιτικού συστήματος και όλων των κομμάτων θα πρέπει να είναι αποχή, να προσμετράται στα πιο χαμηλά επιτρεπτά επίπεδα, και όχι να προσεγγίζει σε ποσοστά και αριθμούς αυτών των όσων συμμετέχουν, ψηφίζουν, γιατί αυτό που ενδιαφέρει όλους μας είναι η κυβέρνηση, το κόμμα που κυβερνά να είναι αποτέλεσμα  αν είναι δυνατόν του συνόλου του Ελληνικού λαού, χωρίς αποχές.

Δεν χρειάζονται επιβραβεύσεις στα πρώτα κόμματα με το χάρισμα, δώρο ενός αριθμού βουλευτών αν η συμμετοχή του ελληνικού λαού παντού είναι μεγάλη, αντιπροσωπευτική του συνόλου της κοινωνίας γιατί σίγουρα στις προτιμήσεις του ελληνικού λαού η έκφρασης θα γίνεται σε μεγάλα ποσοστά, ικανά να δίνουν κυβερνήσεις ή ακόμη και να επιβάλλουν συνεργασίες το πολύ δύο ή τριών κομμάτων το ανώτερον.

Το εκλογικό σύστημα της χώρας μας, πρέπει πάντοτε να λαμβάνει σοβαρά, σοβαρότατα υπόψιν την νοοτροπία του ελληνικού λαού, τις διάφορες ευαισθησίες και την ψυχοσύνθεσίν του, τον τρόπο σκέψης, ατομικό, προσωπικό ή το εθνικό συμφέρον, τις επιρροές που πιθανόν εύκολα ή δύσκολα να υφίστανται, την σοβαρότητα, την σταθερότητα, ή την εύκολη μεταβολή που υπάρχει στον χαρακτήρα του, την αλλαγή ακόμη και της τελευταίας στιγμής.

Όλοι επιθυμούμε το εκλογικό σύστημα να αποδίδει πραγματικά και όχι νοθευμένα την προτίμησιν, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που θα πρέπει να είναι καθ’ όλα σεβαστές, χωρίς βέβαια να αγνοούμε και τις μειοψηφίες με τις οποίες θα συνυπάρχουν αρμονικά.

Του Γεωργίου Β. Παπαγεωργίου