Ο δήμος Ρόδου οφείλει  να καθιερώσει ετησίως τη  βράβευση των εργαζομένων  που ξεχωρίζουν

Ορθώς ο δήμος καθιέρωσε το θεσμό της απονομής αναμνηστικών διπλωμάτων σε τουρίστες, επισκέπτες της πόλης μας, του νησιού μας, οι οποίοι έχουν καθιερώσει τη Ρόδο μόνιμη επιλογή τους για τις διακοπές τους και έρχονται συνεχώς για πολλά χρόνια, με τη δικαιολογία γιατί η Ρόδος είναι ο  όμορφος τουριστικός προορισμός, αλλά και γιατί η πόλη και το νησί τους παρέχει μια όμορφη συνεχή φιλοξενία όπως επίσης ότι είναι σωστά οργανωμένη και λειτουργική, μονίμως ελκυστική!

Για να φθάσει όμως η Ρόδος να είναι μονίμως όμορφη και λειτουργική και άψογη σε όλους τους τομείς παροχής υπηρεσιών κυρίως αλλά και οργανισμών κοινής ωφελείας στους οποίους προΐσταται ο δήμος, σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στο δήμο παρέχει άριστες υπηρεσίες διακρίνονται για τη συνέπεια, ποιότητα και ευσυνειδησία του έργου, του τομέα στον οποίο εργάζονται, και μιλώ κυρίως για τους χειρόνακτους εργαζομένους μη εξαιρουμένων όμως και των αρμοδίων διοικητικών υπηρεσιών και άλλων φορέων του δήμου.

Είναι λοιπόν επιβεβλημένο, αν θέλετε σωστό και δίκαιο και στον τομέα της εργασίας να υπάρξει διάκριση και διαβάθμιση υπηρεσιών και βέβαια αυτοί που ξεχωρίζουν να τους αποδίδεται εμπράκτως το αγαθό της αναγνώρισης με τη διαδικασία της βράβευσης και της απονομής ειδικού διπλώματος που θα πρέπει να συνοδεύεται  με άδεια και χρηματικό ποσό, ως έπαθλο, για τον αγώνα που δίνει για να διατηρεί την πόλη όμορφη και λειτουργική.

Ο καλύτερος ή οι καλύτεροι οδοκαθαριστές που εργάζονται στο σημαντικό και ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας ή και αυτοί του ηλεκτροφωτισμού της ύδρευσης και αποχέτευσης των κήπων και δενδροστοιχιών της άμεσης αποκατάστασης τεχνικών έργων και βλαβών καθημερινώς, της ΔΕΥΑΡ όπως επίσης των εργαζομένων στη ΡΟΔΑ, τον καλύτερο οδηγό, και σε πολλούς άλλους τομείς, όπως συντήρησης και φύλαξης μνημείων εδώ και πλατειών.

Από τη διάκριση, τη βράβευση ή την αναγνώριση έργου και προσφοράς δεν εξαιρώ καθόλου τους εργαζομένους στις διοικητικές τεχνικές και διαχειριστικές υπηρεσίες και των προϊσταμένων είναι συνέπεια και αποτέλεσμα της σωστής και αποτελεσματικής διοίκησης των υπηρεσιών που προΐστανται αυτών, του σωστού προγραμματισμού και της ορθής και άμεσης διαχείρισης του προβλήματος.

Καθηγητής που μας δίδασκε στην Εμπορική Σχολή την Αγωγή του Πολίτη ειδικός επιστήμονας ψυχολόγος, ψυχίατρος σε σεμινάρια με θέματα που αγγίζουν τις ευαίσθητες σχέσεις εργοδότου και εργαζομένου, αλλά ακόμα και μέσα στις στενές οικογενειακές σχέσεις και μικρές επιχειρήσεις, ο θεσμός, η βασική αρχή της αναγνώρισης της ξεχωριστής, της διακεκριμένης προσφοράς έργου ή πράξης, είναι μια διαδικασία οφειλομένης τιμής στο συγκεκριμένο πρόσωπο και έργο, που με τόση συνέπεια υπηρετεί, επιβάλλεται.

Γι’ αυτό κύριε Δήμαρχε και εσείς κ. Πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου οφείλετε να επεξεργαστείτε μετά επιμελείας την καθιέρωση του θεσμού της βράβευσης των εργαζομένων που διακρίνονται στο έργο τους με κανονισμό που πρέπει να εισάγετε στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση και μόνιμη καθιέρωση.

Υ.Γ.: Η βράβευση θα πρέπει να αφορά και τους εθελοντές άτομα ή φορείς.

Του Γεωργίου Β. Παπαγεωργίου