Νέες δράσεις από το κέντρο «Δίοδος»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  «Δίοδος», για μια ακόμη χρονιά συνεχίζει τις παρεμβάσεις πρόληψης, με στόχο την κατά το δυνατόν ενίσχυση και ολόπλευρη στήριξη του σύγχρονου ανθρώπου.

Συνεκτιμώντας τόσο τις τοπικές όσο και τις ευρύτερες συνθήκες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 σχεδιάστηκαν νέες δράσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των ομάδων, όπως διαμορφώνονται μέσα στις παραπάνω συνθήκες, εφόσον θεωρούμε τον άνθρωπο ως ολότητα και σε αδιάσπαστη ενότητα με το εν γένει περιβάλλον του.
Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα
(Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016):
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
• Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας (Οκτώβριος – Δεκέμβριος).
• Συναντήσεις ανατροφοδότησης με εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε δράσεις της «Διόδου» (Οκτώβριος – Δεκέμβριος).
• Βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές των σχολείων του νησιού (Νοέμβριος – Δεκέμβριος).
• Ενημερωτικές συναντήσεις & σεμινάρια σε ομάδες γονέων (Νοέμβριος – Δεκέμβριος).

Β. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
• Σεμινάρια σε ομάδες εργαζομένων σε δομές  & φορείς που δραστηριοποιούνται το νησί ( Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος).
• Ημερίδα (Νοέμβριος).
• Σεμινάρια σε ομάδες γενικού πληθυσμού ( Νοέμβριος – Δεκέμβριος).
Η μεθοδολογία που αξιοποιείται κυρίως, στις παραπάνω δράσεις, είναι η βιωματική, με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη μέθοδος προάγει την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, μέσα από μια διαδικασία συχνά ανατρεπτική, δημιουργική και ελκυστική για κάθε ηλιακή ομάδα.
Επιπλέον των παραπάνω, και πάντα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας μας, που στόχο έχει να αφουγκράζεται και να συνδιαλέγεται, η «Δίοδος» πραγματοποιεί δράσεις και συνεργασίες κατόπιν αιτημάτων.
Σχετικά με τις παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση επικοινωνείτε καθημερινά από 8:00– 14:30.
E-mail:  Diod187@otenet.gr Δ/νση Διαδικτύου: www.kpdiodos.pblogs.gr
Tηλ:   22410-77205    Fax:  22410-33857   Ταχ. Δ/νση: Ερυθρού Σταυρού 37