Σήμερα η εκδήλωση του πανεπιστημίου “Νεάπολις”

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις  Πάφου σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για την παρουσίαση των προγραμμάτων του στη Ρόδο.

✓ Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου είναι αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
✓ Τα προγράμματα του (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Εξ Αποστάσεως) είναι πλήρως αναγνωρισμένα τόσο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) όσο και από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).  
✓ Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του έχουν πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.
Παρουσιάσεις στη Ρόδο, 03 Σεπτεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο PLAZA, 19:00

Στην παρουσίαση θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, τα προγράμματα του,  να διαπιστώσετε τις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του, να γνωρίσετε μέλη του διδακτικού προσωπικού, να πληροφορηθείτε σχετικά με το κόστος φοίτησης στο πανεπιστήμιο, την διαδικασία εισαγωγής, τις διακρίσεις του στον ερευνητικό τομέα και τις διεθνείς συνεργασίες του με ερευνητικά ινστιτούτα. Όλα τα παραπάνω παρέχουν στους φοιτητές μας σπουδές υψηλής ποιότητας.
Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Νεάπολις:
http://www.nup.ac.cy/gr/