3η Σεπτέμβρη, σήμερα απλά ας θυμηθούμε...

Άρθρο του Αν. Γραμματέα Τουρισμού του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Βάιου Καλοπήτα

Σαράντα δύο χρόνια , από την ίδρυση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.  
‘’ Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είναι πολιτικό Κίνημα που αγωνίζεται για τους ακόλουθους στόχους: ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ‘’ (Απόσπασμα  από την διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη)


Το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε στις 3 Σεπτέμβρη του 1974 και ανέβηκε στην εξουσία στις 18 Οκτωβρίου του 1981. Η ραγδαία του άνοδος δημιούργησε και το μύθο της μοναδικότητας του. Σήμερα απλά ας θυμηθούμε μερικά από αυτά που κατάφερε και προσέφερε το ΠΑΣΟΚ στην χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε για πρώτη φορά την πραγματική δημοκρατική σοσιαλιστική αριστερά. Ένωσε όλους τους Έλληνες, αναγνωρίζοντας συνολικά την Εθνική αντίσταση. Συμφιλίωσε τους πολίτες με τα σώματα ασφαλείας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις εκδημοκρατικοποιήθηκαν πιστές στο Σύνταγμα και τους δημοκρατικούς θεσμούς.
Η πολιτική για προσωπικά, κοινωνικά δικαιώματα και ατομικό αυτοπροσδιορισμό, είναι πολιτική ΠΑΣΟΚ. Η Ισότητα των φύλλων , ο πολιτικός γάμος , η κατάργηση των αναχρονιστικών θεσμών στις σχέσεις συμβίωσης , η πολιτική για άτομα με ειδικές ανάγκες , τα ΚΑΠΗ .

Η Πολιτική αποκέντρωσης αυτοδιοίκησης και εκδημοκρατισμού του κράτους είναι πολιτική ΠΑΣΟΚ. Εκλεγμένοι Νομάρχες , Εκλεγμένοι Περιφερειάρχες , Καποδίστριας , Καλλικράτης , Αυτοτελείς οικονομικοί πόροι αυτοδιοίκησης , ΑΣΕΠ νόμος Πεπονή για προσλήψεις στο Δημόσιο, ΚΕΠ .
Η Υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής υγείας είναι πολιτική ΠΑΣΟΚ. ΕΣΥ, Κέντρα υγείας, Νοσοκομεία , Ασφαλιστική κάλυψη συνολικά όλων των πολιτών, επέκταση ΙΚΑ σ όλη την Ελλάδα, ασφαλιστική κάλυψη όλων των αγροτών, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ.

Η αναπτυξιακή πολιτική, τα μεγάλα έργα έχουν σφραγίδα ΠΑΣΟΚ. Αεροδρόμιο Σπάτων ,Ρίο Αντίρριο , ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ Αθήνας , Αττική οδός , Εγνατία οδός κλπ. Αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι, βιολογικοί καθαρισμοί, αναμόρφωση πόλεων.

Η Πολιτική σε επίπεδο Ευρώπης έχει σφραγίδα ΠΑΣΟΚ. ΜΟΠ (Μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα) , τα ΜΟΠ μετεξελίχθηκαν σε πακέτα ΝΤΕΛΟΡ, ΕΣΠΑ κλπ. Θεσμοθέτηση Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης , Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση , Ένταξη Ελλάδας στο ΕΥΡΩ

Η Πολιτική διαφάνειας είναι πολιτική ΠΑΣΟΚ. Άρση τραπεζικού απορρήτου , Διαύγεια ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο διαδίκτυο , Συνήγορος του πολίτη και λοιποί θεσμοί συνηγορίας , Ανεξάρτητες αρχές κλπ.
3η Σεπτέβρη σήμερα απλά ας θυμηθούμε…

‘’Οι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιδιώξεις του εργαζόμενου Ελληνικού λαού θα πραγματοποιηθούν με τη συνεχή λαϊκή επαγρύπνηση, έλεγχο και κινητοποίηση.’’ (Απόσπασμα  από την διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη