Οι εγγραφές στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Ρόδου

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι κατά το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2016-2017, εγκρίθηκε η εισαγωγή 1738 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 29 ΙΕΚ του Οργανισμού.

Στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Ρόδου θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές-τριες στις εξής ειδικότητες:

1) Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’ εξάμηνο) είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2) Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

(α’ εξάμηνο) είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Ρόδου από 07/09/2016 έως και 16/09/2016 και να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β’  Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του ΙΕΚ, Δ/νση:  Θεμ. Σοφούλη 93, 85100, Ρόδος, Τηλέφωνο: 22410 35410 και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ:  www.oaed.gr