Η αναπαράσταση της αρχαίας τραγωδίας του Ευριπίδη στη Ρόδο

ΑΠΗΡΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΘΕΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΟΤΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Aπό της πρωίας της χθες κατήλθον εις 48ωραν απεργίαν άπαντες οι υπάλληλοι προσωπικού και οι διανομείς του ΟΤΕ, των Κέντρων Ρόδου, Σύμης, Τήλου, Καστελλορίζου και Χάλκης ως και των άλλων νήσων της Βορ. Δωδεκανήσου.

Εγκαίρως τας θέσεις των απεργησάντων κατέλαβον άνδρες της Διοικήσεως Χωροφυλακής, διετήρησαν δε την επαφήν με τας άλλας νήσους, ως και με τας Αθήνας δι’ ισυρμάτου.

Ραδιοτηλεφωνική επίσης επικοινωνία δεν υπήρχε, λόγω απεργίας των υπαλλήλων των ενδιαμέσων σταθμών.

Σημειωτέον ότι εις Δωδεκάνησον, κατά νεωτέρας πληροφορίας, η απεργία ήτο καθολική.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Ι.Ρ.
Ως πληροφορούμεθα περί τα τέλη τρέχοντος μηνός αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδ/φωνίας κ. Αποκορίτης προς επιθεώρησιν του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ρόδου.

ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΚΟΙΝΟΤ. ΛΟΥΤΡΑ ΕΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝ
Ως πληροφορούμεθα υπό της ΤΥΔΚ κατηρτίσθη και αποστέλλεται εντός των ημερών εις την κοινότητα Κρεμαστής, μελέτη διά την παρασκευήν κοινοτικών λουτρών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται εις 140.000 δρχ.

ΘΑ ΙΣΟΠΕΔΩΘΗ ΛΙΑΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ
Ως ανεκοινώθη εντός της προσεχούς εβδομάδος θα αρχίσουν εκτελούμενα υπό συνεργείων του Δήμου Ρόδου έργα ισοπεδώσεως του χώρου του πρώην καρνάγιου, κατεδαφιζομένων και των εκεί μεμονωμένων καταστημάτων. Ως γνωστόν εις το εν λόγω σημείων θα κατασκευασθή Σταθμός Λεωφορείων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑΝ “ΟΡΕΣΤΗΣ”
Η αναβίωσις του αρχαίου κλέους της Ρόδου, πέραν της τουριστικής σημασίας την οποίαν έχει διά τον τόπον μας αντανακλά και το μεγαλείον της ιστορίας και του αρχαίου πολιτισμού της νήσου μας διά τον οποίον είμεθα υπερήφανοι.

Η αναπαράστασις της αρχαίας τραγωδίας του Ευριπίδη “ΟΡΕΣΤΗΣ” εις το αρχαίον θέατρο της Ρόδου την 8ην και 9ην τρέχοντος υπό του ομίλου αρχαίας τραγωδίας υπό την διεύθυνσιν του κ. Κ. Λειβαδέα, αποτελεί σταθμόν της αρχαίας ιστορίας της Ρόδου και όσοι πραγματικώς αγαπούν και τιμούν την μνήμην ταύτης, δεν δικαιούνται να απουσιάσουν, εκ των δύο τούτων περιλάμπρων παραστάσεων.

Διά πρώτην φοράν ύστερα από πολλές χιλιάδες χρόνια θα αντηχήση σήμερον εις τον ιερόν χώρο του αρχαίου μας θεάτρου η φωνή της αρχαίας τραγωδίας διά να επανασυνδέση την λαμπράν ιστορίαν μας με την σημερινήν Ρόδον.

Ο δήμαρχος Ρόδου
Δρ. Μιχ. Πετρίδης

 

Ο ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΙΤΑΛΟΣ ΔΕΝ ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΕΙΣΕΤΙ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Υπό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου απεστάλη σήμα προς το Λιμεναρχείον Καστελλορίζου διά του οποίου διατάσεται το τελευταίον όπως προβή εις έρευνας δια την τυχόν ανακάλυψιν του ριφθέντος εκ του ατμοπλοίου “Τζιάκομο Κοράντο” προχθές εις την θάλασσαν ατόμου.
Μέχρι της νυκτός ουδέν νεώτερον είχε γνωσθή σχετικώς προς την τύχην του αγνοουμένου.

 


ΚΑΘΩΡΙΣΘΗ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ
Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης καθωρίσθη ο αριθμός των δικαστικών κλητήρων διά την τριετίαν την αρξαμένη από 1ης Αυγούστου 1956 διά μεν το Πρωτοδικείον της Ρόδου εις 12, διά δε το Πρωτοδικείον Κω εις 7.


ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ
Προερχόμενος εκ Καρπάθου, όπου είχε μεταβή δι’ ολιγοήμερον επίσκεψιν της γενετείρας του, αφίχθη εις την πόλιν μας ο Δωδεκανήσιος καθηγητής της Στρ. Σχ. Ευελπίδων και Δ/ντής των Γεν. Αρχείων του Κράτους κ. Εμμ. Πρωτοψάλτης.

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΚΩ
Διά του καταπλεύσαντος πετρελαιοκινήτου “Νίκος” εκομίσθησαν εκ Καρδαμένης 7 τόννοι καρπούζια.