Μια μικρή μόνο μειοψηφία συμπεριφέρεται άκρως αντιεπαγγελματικά, αλλά το αποτέλεσμα είναι τρομακτικό!

► Πόσοι τελικά είναι οι κακοί επαγγελματίες σ’ αυτό το νησί;  Οχι πολλοί, θα μπορούσε να πει κάποιος, που γνωρίζει καλά την αγορά και θα έχει δίκαιο.

► Μια μικρή μόνο μειοψηφία σε κάθε κλάδο συμπεριφέρεται άκρως αντιεπαγγελματικά, αλλά το αποτέλεσμα είναι τρομακτικό.  Οχι μόνο δυσφημείται ο συγκεκριμένος κλάδος, αλλά πλήττεται βάναυσα η εικόνα του ροδιακού τουρισμού.

► Γνωστά είναι αυτά, αλλά δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται.  Οι ίδιοι οι επαγγελματίες οφείλουν να καταγγείλουν και να απομονώσουν όλους αυτούς που τους εκθέτουν.  Οσο δεν το κάνουν, τότε οι συνέπειες θα βαρύνουν όλους.

► Κυρίως βέβαια οι ευθύνες βαρύνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες που σε ένα... κανονικό κράτος θα είχαν αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα αντιεπαγγελματισμού εν τη γενέσει τους.  Εδώ τα συζητάμε επί δεκαετίες!

O κακός