Οι Τούρκοι συνέλαβαν πάλι αλιευτική λέμβο του Καστελλορίζου

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΥΝΕΛΑΒΟΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΝ ΛΕΜΒΟΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛ/ΖΟΥ
Οι αλιείς διεσώθησαν κολυμβώντες
Κατά πληροφορίας εκ Καστελλορίζου, η αλιευτική λέμβος “Άγιος Γεώργιος” λεμβολογίου Καστελλορίζου 17, με επιβαίνοντας τους αλιείς Πανηγύρην, Μάτσον και Ασβέστην, συνελήφθη την 3ην τρέχοντος υπό τουρκικού καταδιωκτικού έξωθι του Καστελλορίζου.
Κατά νεωτέρας πληροφορίας οι τρεις Έλληνες αλιείς ερρίφθησαν εις την θάλασσαν και εξήλθον εις ερημικήν ακτήν, εκγαταλείψαντες το πλοιάριόν των.
Ο εις εξ αυτών, παρουσιάσθη ήδη εις Καστελλόριζον και ανέφερε τα συμβάντα εις τον λιμενικόν σταθμόν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ και ΘΕΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥ ετέλεσαν προχθές τους γάμους των εις τον Ιερόν Ναόν Εισοδίων Νεοχωρίου.
Θερμά συγχαρητήρια

Βαπτίσεις
Χθες εις τον ιερόν ναόν Εισοδίων Νεοχωρίου η κυρία Αικατερίνη Γουΐλλιαμς κατ’ επιθυμίαν της εις ΗΠΑ διαμενούσης θυγατρός της Αρτέμιδος ανεδέξατο εκ της κολυμβήθρας το κοριτσάκι του ζεύγους Βασιλείου και Ειρήνης Ρωμαίου ονομάσασα αυτό Καλλιόπη. Εις την ανάδοχον και τους γονείς ευχόμεθα όπως το νεοφώτιστον είναι καλορίζικο.

ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΔΥΤΗΣ ΕΚ ΧΑΛΚΗΣ ΥΠΕΣΤΗ ΠΑΡΑΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ
Χθές το εσπέρας μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον ο δύτης Αναστάσιος Δημητρίου ετών 27 εκ Χάλκης, ο οποίος εργαζόμενος εις σπογγαλιευτικόν παρά τα παράλια της Λιβύης και ενώ ευρίσκετο εις τον βυθόν, επλήγη υπό της νόσου των δυτών και υπέστη παράλυσιν αμφοτέρων των ποδών την 20ήν Ιουλίου.

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΑ ΣΑΠΙΑ ΣΑΝΙΔΙΑ
Υπό του Γ’ Αστυνομικού τμήματος υπεβλήθη μήνυσις κατά της Χχτιγιέ χήρας Ιμπραΐα Κίναλι ετών 42 κάτοικος Ρόδου διότι ιδιοκτήτρια τυγχάνοσυα της ενταύθα και επί της οδού Άνδρονίκου αριθ. 28 οικίας δεν προέβη εις την αντικατάστασιν αποσεσαθρωμένου σανιδώματος, συμφώνας προς έκθεσιν της Πολεοδομικής υπηρεσίας.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ-ΧΩΡΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
Ως πληροφορούμεθα την Τρίτην θα αναχωρήση εκ Ρόδου εις Πάτμον συνεργείον οδοποιΐας το οποίον θα πραγματοποιήση την σκυρόστρωσιν της οδού Σκάλας-Χώρας Πάτμου συντόμως.
Την Τρίτην επίσης θα φορτωθή επί σκάφους οδοστρωτήρ, δια την εκτέλεσιν του αυτού έργου.

ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΑΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη, κατά την προσεχή εβδομάδα θα πληρωθούν τα ημερομίσθια Αυγούστου των οδοσυντηρητών (οδοστατών) Δωδεκανήσου, κατόπιν της εγκρίσεως του αναμορφωθέντος προϋπολογισμού των Ταμείων Οδοποιΐας.
Προς λήψιν σχετικής αποφάσεως θα συνέλθη εντός των ημερών το Συμβούλιον του Ταμείου Οδοποιΐας.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
Επέστρεψε χθες εκ της ανά τας νήσου Κάλυμνον και Λέρον περιοδείας του ο προϊστάμενος της ΓΥΔΚ κ. Σακελλαράκης.

Ο ΝΟΡ ΔΕΝ ΜΕΤΕΧΕΙ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ
Ως εγνώσθη, υπό του Ν.Ο.Ρ. δεν εδηλώθη συμμετοχή τόσον εις τους Πανελληνίους κολυμβητικούς αγώνας, όσον και εις τους τοιούτους υδατοσφαιρίσεως.

ΕΘΗΡΕΥΕΝ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ
Υπό του Σταθμού Χωροφυλακής Σαλάκου κατεμηνύθη ο Μακαρούνας Βασίλειος του Εμμανουήλ ετών 19 κάτοικος Απολλώνων, διότι την 5ην τρέχοντος μηνός κατελήφθη θηρεύων στερούμενος αδείας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες ο Νομάρχης συνειργάσθη με τον πρόεδρον της κοινότητος Καλυθιών επί διαφόρων ζητημάτων της κοινότητός του.

ΦΟΡΤΙΟΝ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ
Δια του πετρελαιοκινήτου “Κέφαλος” εκομίσθησαν εις Ρόδον εκ Καρδαμένης 21 τόννοι καρπουζίων.