Είναι γνωστά τα κόμπλεξ που διακατέχουν αρκετούς εκεί στην Αθήνα για τη Ρόδο

• Η διάσκεψη των υπουργών χθες στη Ρόδο απέδειξε για μία ακόμη φορά τις δυνατότητες που έχει αυτό το νησί. Κάλλιστα θα μπορούσε να αποτελέσει χώρο για τέτοιες διεθνείς συναντήσεις γεγονός που θα είχε πολλαπλά οφέλη.

• Επισημάνθηκε άλλωστε αυτό αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το κράτος των Αθηνών... ούτε που το συζήτησε! Είναι άλλωστε γνωστά τα κόμπλεξ που διακατέχουν αρκετούς εκεί στην Αθήνα.

• Ανεξάρτητα, όμως, από αυτό, θα πρέπει να επιμείνουμε! Κανένας άλλος τόπος στην Ελλάδα, δεν έχει ούτε την ιστορία, ούτε τις υποδομές για να ανταποκριθεί  σε έναν τέτοιο ρόλο. Ας μην καταθέτουμε λοιπόν τα όπλα, έστω κι αν... δεν μας γουστάρουν!

O κακός