Μ. Κόνσολας: «Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό το ΚΕΔΔΥ Ρόδου»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητώντας την ενίσχυση με προσωπικό του ΚΕΔΔΥ Ρόδου, το οποίο έχει ως αποστολή τη στήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η υποστελέχωση του Κέντρου, αποτελεί ανασχετικό παράγοντα σε αυτή την προσπάθεια και παραθέτει τις ανάγκες που υπάρχουν σε προσωπικό, ζητώντας την άμεση κάλυψή τους.

Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας τονίζει:

«Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αλλά και οι δομές της, πρέπει να αποτελούν ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για την Πολιτεία.

Ιδιαίτερα μάλιστα στο νησιωτικό χώρο.

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι τα παιδιά ενός κατώτερου θεού, έχουν δικαιώματα και αξίζουν ισότιμης μεταχείρισης».

Ερώτηση

Προς Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Άμεση στελέχωση με προσωπικό του ΚΕΔΔΥ Ρόδου»

Κύριε Υπουργέ,

Το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης ( ΚΕΔΔΥ) Ρόδου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο ζήτημα της αξιολόγησης και στήριξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Δυστυχώς, η υποστελέχωσή του αποτελεί ανασχετικό παράγοντα σε αυτή την προσπάθεια.

Άμεσα θα πρέπει το ΚΕΔΔΥ Ρόδου να ενισχυθεί με προσωπικό για να καλυφθούν οι λειτουργικές του ανάγκες.

Συγκεκριμένα απαιτούνται:

Α. Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

- Ένας εκπαιδευτικός (Κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων)

- Ένας εκπαιδευτικός (Κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων ΕΑΕ)

Β. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

-Ένας Παιδοψυχίατρος (Κλάδου ΠΕ 24)

-Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί (Κλάδου ΠΕ 30)

-Τρεις Ψυχολόγοι (Κλάδου ΠΕ 23)

-Ένας Λογοθεραπευτής (Κλάδου ΠΕ 26 ή ΠΕ 21)

Η Πολιτεία οφείλει να κινηθεί άμεσα, να δείξει έμπρακτα τη στήριξη της στον τομέα της Ειδικής Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε μια νησιωτική περιοχή με αυξημένες ανάγκες.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα υποστελέχωσης του ΚΕΔΔΥ Ρόδου και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ενίσχυσή του με τις συγκεκριμένες ειδικότητες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του και τη στήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου