Μικρές παρεμβάσεις στα σχολεία της Ρόδου

Την ικανοποίησή τους εκφράζουν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου, για την υλοποίηση εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος  της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού, αλλά και της ολοκλήρωσης παρεμβάσεων μικρής κλίμακας σε κτιριακές υποδομές σχολικών μονάδων ή συγκροτημάτων σχολείων  Β/μιας Εκπ/σης του Δήμου μας, στο πλαίσιο προετοιμασίας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς 2016-2017.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε η παράδοση και παραλαβή απαραίτητου μηχανογραφικού εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές –Οθόνες TFT-Φωτοτυπικά μηχανήματα –Βιντεοπροβολείς κ.λ.π)  με συνολικό κόστος δαπάνης ύψους 67.427,93 ευρώ καλυπτόμενο από ίδιους πόρους του ΝΠΔΔ και με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση της εκπαιδευτικής απόδοσης των μαθητών, υλοποιώντας έτσι σχετικές Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.

Παράλληλα, με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας  ζωής των μελών της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, προγραμματίστηκαν και   ολοκληρώνονται παρεμβάσεις μικρής κλίμακας σε κτιριακές εγκαταστάσεις σχολικών μονάδων του τομέα ευθύνης μας,  συνολικού κόστους  30.268,20 ευρώ, καλυπτόμενο από ίδιους πόρους του ΝΠΔΔ όπως:

• Eπισκευή σαθρών τμημάτων τοιχοποιίας & ελαιοχρωματισμός αιθουσών 7ου Γυμνασίου Ρόδου.

• Επισκευή σαθρών τμημάτων τοιχοποιίας & ελαιοχρωματισμός αιθουσών 1ου ΓΕΛ Ρόδου.

• Επισκευή τμημάτων πρόσοψης και ελαιοχρωματισμός όψεων κτιρίου Γυμνασίου Καλυθιών.

• Επισκευή επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμός αιθουσών 2ου ΓΕΛ Ρόδου.

• Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Γυμνασίου & Λ.Τ. Γενναδίου.

• Επισκευή επιχρισμάτων εσωτερικού χώρου και ελαιοχρωματισμός αιθουσών Γυμνασίου Σορωνής.

• Επισκευή επιχρισμάτων εσωτερικού χώρου και ελαιοχρωματισμός αιθουσών ΓΕΛ Ιαλυσού.

• Συντήρηση και επισκευή τμημάτων εξωτερικής τοιχοποιίας Γυμνασίου Ιαλυσού.

Τέλος  με αφορμή την επικείμενη  έναρξη της νέας σχολικής περιόδου 2016-2017, ο Πρόεδρος κ. Ι. Κορωναίος και τα μέλη του  Δ.Σ. του ΝΠΔΔ  εκφράζουν εγκάρδιες ευχές σε μαθητές, γονείς  και εκπαιδευτικό προσωπικό για:    Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.