Παρουσία του υπουργού κ. Κωτιάδη η Ναυτική Εορτή στη Ρόδο

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ

Η ναυτική Εορτή θα γίνη την Κυριακήν ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Ένδεκα σκάφη του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού αναμένονται να καταπλεύσουν την νύκτα της 14 προς την 15 τρέχοντος προκειμένου να μετάσχουν εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις, επ’ ευκαιρία της Ναυτικής Εορτής εις Ρόδον.

Την Εορτήν εις την οποίαν θα μετάσχουν ναυταθληταί εξ ολοκλήρου της χώρας, ως και του Βασιλικού, θα τιμήση δια της παρουσίας του, αφικνούμενος προς τούτο, ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης. Επίσης θα παραστούν ανώτατοι υπάλληλοι και εκπρόσωποι των ναυταθλητικών οργανώσεων.

Κατά σχετικάς πληροφορίας οι αγώνες περιλαμβάνουν: Κολύμβησιν γουώτερ-πόλο, κωπηλασίαν και ιστιοπλοΐαν δια λατινιών. Την διοργάνωσιν αυτών επιμελείται ο ΝΟΡ.
Σημειωτέον ότι τα Ελληνικά πολεμικά θα παραμείνουν εις Ρόδον επί 48ωρον.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Αποβλέποντες εις την εξυπηρέτησιν της αξιοτίμου πελατείας μας, θέτομεν εις κυκλοφορίαν από σήμερον, τα σιγαρέττα μας τύπου “ΖΕΝΙΘ ΣΕΡΤΙΚΑ” εντός νέου κυτίου χρώματος ερυθρού, με βελτιωμένην σύνθεσιν και άνευ ουδεμίας αυξήσεως της τιμής των ήτις παραμένει εις δρχ. 4 κατά κυτίοντ ων 20 σιγαρέττων.
(Εκ της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου)

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Η ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΘΑ ΔΩΣΗ ΡΕΣΙΤΑΛ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοινώθη, την 20ην τρέχοντος θα εμφανισθή εις Ρόδον η παγκοσμίου φήμης Ελληνίς μεσόφωνος κα Ελένη Νικολαΐδου.

Η διάσημος καλλιτέχνις θα δώση ρεσιτάλ τραγουδιού εις το Εθνικόν Θέατρον την 10ην νυκτερινήν της 20ης τρέχοντος.

Σχετικώς με την διοργάνωσιν του εν λόγω Μουσικού Βραδυνού έσχον χθες συνεργασίαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δήμου κ. Χαντάς μετά της προέδρου του ΜΟΡ κας Λαμπαδαρίου.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΕΛΑΦΡΩΣ ΕΚ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ
Προχθές την 9.30 πρωινήν επί της οδού Ακτή Σαχτούρη το υπ’ αρ. 3409 μοτοσακό, οδηγούμενον υπό του Μπαλτζή Μεχμέτ του Αχμέτ, ετών 59, κατοίκου Ρόδου, συνεκρούσθη μετά του υπ’ αριθ. 3436 ποδηλάτου οδηγουμένου υπό του Στέργου Μινιά του Ιωάννου, ετών 19, κατοίκου Ρόδου, με αποτέλεσμα να τραυματισθή ο πρώτος ελαφρώς. Υπό του Α’ Αστυν. Τμήματος Ρόδου, ενεργούνται τα δέοντα.
 

 

ΔΕΟΝ ΝΑ ΑΥΞΗΘΗ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΚΩ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας)- Αφίκετο ενταύθα το παρελθόν Σάββατον προερχόμενος εκ Λέρου, ο πρόεδρος του ΕΚΡ κ. Λαμπριανός, ο οποίος και επελήφθη διαφόρων εργατικών ζητημάτων.
Μεταξύ άλλων ο κ. Λαμπριανός διεπίστωσεν ότι πρέπει να αυξηθή ο αριθμός των υπαρχόντων εις την νήσον μας φορτηγού αυτοκινήτων, τα οποία, λόγω του περιορισμένου αριθμού των, δεν δύνανται να μεταφέρουν ευκόλως τα γεωργικά προϊόντα εις τους τόπους της καταναλώσεως.

ΩΛΙΣΘΗΣΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΣΕΝ ΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΚΠΝΕΥΣΗ ΑΜΕΣΩΣ
Κατ’ αναφοράν της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Γεννάδι τας μεσημβρινάς ώρας της προχθές ο Παπαεμμανουήλ Ιωάννη του Γεωργίου, ετών 8, κάτοικος Ασκληπιού, κατελθών εντός δεξαμενής βάθους πέντε μέτρων πλησίον του χωρίου του προς λήψιν ύδατος κατά την έξοδον του ωλίσθησεν και κατέπεσεν εντός της δεξαμενής με αποτέλεσμα να υποστή εσωτερικήν εγκεφαλικήν αιμορραγίαν και να εκπνεύση αμέσως. Υπό της Υποδιοικήσεως ενεργούνται τα δέοντα.

ΕΝΩ ΗΛΙΕΥΕ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΝΕΦΛΕΓΗ Η ΔΥΝΑΜΙΤΙΣ ΚΑΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΣΟΒΑΡΩΣ
Κατά τηλεγραφικήν αναφοράν της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Σύμης προχθές την 7.30 εσπερινήν. Νικόλαος Κατσάρας και Βασιλείου κάτοικος Σύμης ενώ ηλίευεν με δυναμίτιδα εις θέσιν “Σταφυλόκαμπος” Σύμης, αύτη ανεφλέγη εις χείρας του με αποτέλεσμα να αποκοπά η δεξιά του χείρ και να τραυματισθή σοβαρώς εις τον αριστερόν οφθαλμόν και το στήθος.
Υπό της Λιμενικής Αρχής Σύμης ενεργούνται τα δέοντα.

Ο τραυματισθείς μετεφέρθη την νύκτα της Κυριακής δια του πετρελαιοκίνητου “Βάσος” εις Ρόδον όπου μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον.