Πρωτάθλημα και στα μίνι!

Η κατηγορία μίνι θα έχει δικό της πρωτάθλημα φέτος, όχι μόνο αναπτυξιακά τουρνουά. Κι αυτό γιατί η Τοπική Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε επίσημη διεξαγωγή, ορίζοντας μάλιστα την πρεμιέρα των αγώνων στις 1-2 Οκτωβρίου!

Η προκήρυξη του πρωταθλήματος αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα Μίνι, περιόδου 2016-2017, δικαιούνται συμμετοχής τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της ΤΕ Δωδεκανήσου και διατηρούν τμήματα υποδομών.

Η Τ.Ε. επισημαίνει ότι τα σωματεία οφείλουν να καλλιεργούν τα τμήματα υποδομών.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρωτάθλημα θ’ αρχίσει στις 1-2/10/2016, ημέρα Σάββατο ή Κυριακή.

Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στις 20/9/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΤΕ ΕΟΚ Δωδ/σου (Κλειστό Γυμναστήριο Ρόδου), παρουσία εκπροσώπων των σωματείων.

Τελευταία ημέρα παραλαβής των δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται η 20/9/2016, ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 12:00.

Στη δήλωση συμμετοχής οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν δύο (2) γήπεδα που θα χρησιμοποιούν σαν έδρα.

Σε περίπτωση που δε δηλωθεί δεύτερο γήπεδο, η ΤΕ ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση προβλήματος του ενός γηπέδου, να ορίσει αγώνα του σωματείου σε άλλο γήπεδο με σκοπό την ομαλή κι έγκαιρη διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

Επίσης, δύο εμφανίσεις, μία ανοικτού χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εντός έδρας αγώνες και μία σκούρου χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας.

Οι ομάδες να φροντίσουν ώστε τα γήπεδα αγώνων να έχουν τις νέες διαγραμμίσεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις ως εξής:

Α) Α’ φάση – Κανονική περίοδος: Οι ομάδες θ’ αγωνισθούν σε δύο (2) ομίλους, ένα (1) Νοτίου (Α) κι ένα (1) Βορείου συγκροτήματος (Β). Σε κάθε όμιλο οι ομάδες θ’ αγωνισθούν μεταξύ τους σε δύο γύρους και στο τέλος θα καταρτισθεί βαθμολογία του κάθε ομίλου.

Β) Β’ φάση – Final Four: Η Β’ φάση θα είναι Final Four και θα διεξαχθεί σε κλειστό γυμναστήριο που θα ορίσει η Τ.Ε. και θα λάβουν μέρος η πρώτη και η δεύτερη  ομάδα της  βαθμολογίας του Νοτίου συγκροτήματος και οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση του ομίλου του Βορείου συγκροτήματος.

Τα ζεύγη των ημιτελικών θα είναι Α1-Β2 και Β1-Α2.

Πρωταθλήτρια ομάδα Δωδεκανήσου θ’ ανακηρυχτεί η νικήτρια του τελικού.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα μπορούν να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2003 και νεότεροι και πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36 των Κανονισμών της ΕΟΚ.

Δε θα γίνεται δεκτή σε αγώνες συμμετοχή αθλητή χωρίς δελτίο της ΕΟΚ.

Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα δώδεκα (12) αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων σωματείων καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΟΚ που αναφέρονται παραπάνω.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των σωματείων που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος στα διάφορα πρωταθλήματα, είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 27 των Κανονισμών της ΕΟΚ.

Εάν ένα σωματείο δεν προσέλθει ν’ αγωνιστεί, μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα.

Στην περίπτωση που ένα σωματείο δεν προσέλθει ν’ αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες, τότε αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος, μετά από εξέταση του θέματος από την ΤΕ, σύμφωνα και με το άρθρο 7.

Στις περιπτώσεις αυτές, το υπαίτιο σωματείο θα επιβαρύνεται με τη συνολική δαπάνη που θα προκύψει από τα έξοδα διαιτησίας, γραμματείας, γυμνασιάρχου, μετακινήσεων και ημεραργιών καθώς και τα έξοδα της μετακινούμενης ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α) Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των ομάδων καλύπτονται από τα ίδια τα σωματεία.

β) Τα έξοδα διαιτησίας και κριτών, που είναι για κάθε διαιτητή 10 ευρώ και για κάθε κριτή 8 ευρώ, καθώς και τα έξοδα των οδικών μετακινήσεων διαιτητών – κριτών, που ανέρχονται στο ποσό των 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο, καλύπτονται από τα σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε κάθε αγώνα την παρουσία ΙΑΤΡΟΥ που θα παρουσιάζεται στη Γραμματεία και θα υπογράφει στο Φ.Α.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι διαιτητές δε θα ξεκινούν τον αγώνα και μετά από 15 λεπτά από την προγραμματισμένη έναρξή του, θα κλείνουν το Φ.Α. και το γηπεδούχο σωματείο θα μηδενίζεται.