Άνοιξε το σχολείο της δεύτερης ευκαιρίας στη Ρόδο

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου (ΣΔΕ Ρόδου) έχει ανοίξει και φέτος τις πόρτες του. Είναι δημόσιο απογευματινό Γυμνάσιο, με καινοτόμο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και απευθύνεται σε ενήλικες (18 ετών και άνω), που είναι απόφοιτοι του Δημοτικού.

Η φοίτηση διαρκεί δύο (2) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση των οποίων δίνεται τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο του Γυμνασίου (Ν. 2525/1997, άρθρο 5).
Εγγραφές: καθημερινά έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 στη Μιχαήλ Πετρίδη 29
(7ο Γυμνάσιο Ρόδου) από 17:00-20:00.
Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22410-23585 (από 17:00-20:00).
E-mail: sderodou@otenet.gr
Facebook:  Σδε Ρόδου