Τμήματα εικαστικών τεχνών από το Ίδρυμα Σταματίου

Η Επιτροπή Πολιτισμού του Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου, ανακοινώνει ότι για 2η συνεχή χρονιά θα λειτουργήσουν τμήματα εκμάθησης εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής, φωτογραφίας, κινηματογράφου και θεάτρου) στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια μας.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως καθημερινά από 12:00 έως 14:00 και από 18:30 -21:30 κατά το διάστημα από 12/9/2016 έως 26/9/2016 στα γραφεία του Ιδρύματος (Γρηγορίου Λαμπράκη 12) ενώ θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από μια φωτογραφία και ένα βιογραφικό σημείωμα. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι: α) Κάθε ενδιαφερόμενος/η δικαιούται να συμμετάσχει μόνο σε μία δραστηριότητα και β) Εάν πρόκειται για ανήλικο θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση των γονέων του που να εγκρίνει τη συμμετοχή του.