Η Περιφέρεια θα αναλάβει τη δαπάνη για τη μεταφορά των μαθητών ΡΟΜΑ

Η Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου θα αναλάβει φέτος τη δαπάνη για τη μεταφορά των μαθητών ΡΟΜΑ στα σχολεία τους, καθώς έληξε η ισχύς του ευρωπαϊκού προγράμματος με φορέα υλοποίησης το πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του οποίου γινόταν αυτή.  

Το θέμα συζητήθηκε στη χτεσινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας κατά την οποία αποφασίστηκε να προχωρήσει ο σχετικός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει το έργο.

Ειδικότερα ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και αφορά το σχολικό έτος 2016-2017. Ο διαγωνισμός θα προβλέπει τη μίσθωση ενός λεωφορείου τριάντα θέσεων που θα πραγματοποιεί δρομολόγια από τα Αμπέλια της ΚΑΙΡ προς δημοτικά σχολεία της πόλεως Ρόδου.

Ειδικότερα τα παιδιά θα μεταφέρονται από και προς τα εξής σχολεία: 1ο, 3ο, 5ο, 6ο,  11ο και 15ο δημοτικό σχολείο πόλης Ρόδου για όλη τη σχολική χρονιά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Στη χτεσινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής εξετάστηκαν κυρίως θέματα που αφορούσαν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα και παρεμβάσεις που στην πλειοψηφία τους εγκρίθηκαν ομόφωνα, ενώ εκτός ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε και η υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ (19.000 ευρώ για τα Δωδεκάνησα και 11.000 ευρώ για τις Κυκλάδες).