Ρύθμιση θήρας λαγού και αγριοκούνελου στο νομό Δωδεκανήσου

Τη θήρα του λαγού (Lepus europaeus) και του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) για τις επόμενες πέντε κυνηγετικές περιόδους (από κυν. περίοδο 2016-2017 έως και την κυν. περίοδο 2020-2021), ρυθμίζει απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση τίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

1. Απαγορεύεται η θήρα του λαγού στη νήσο Κάλυμνο.

2. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζεται η 10ην Ιανουαρίου εκάστου έτους για το Ν. Δωδ/σου, περιορίζεται δε το κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή και ορίζεται ως μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα.

Πηγή: www.dasarxeio.com