Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει  το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, στις 6:30 το απόγευμα, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου με πληθώρα θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

Στην τελευταία περιλαμβάνονται πολλά τρέχοντα και «διαδικαστικά» θέματα που πρέπει να εγκριθούν από το δ.σ.

Ανάμεσά τους, το Σώμα καλείται να εγκρίνει το σχέδιο πολιτιστικής στρατηγικής της Ρόδου-όπως αναφέρεται, σε σχέση με τη διεκδίκηση της ανάληψης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.

Αναλυτικά, ανάμεσα στα δεκαοκτώ θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι και τα παρακάτω:
Eνημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους,
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

-ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου)
1.1. Αναμόρφωση προϋ/σμού , τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2016 (Αρ. 346/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 (Εισηγητής: κ. Δ. Μουτάφης)

1.26. Παραχώρηση κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος των κτηρίων Α και Β του συγκροτήματος «Μουράτ Ρέις» εντός τμήματος της Κ.Μ. Ι-5 Οικοδομών Ρόδου, επί της Πλατείας Κουντουριώτη για τη στέγαση του Ωδείου και τμήματος της Βιβλιοθήκης του ΔΟΠΑΡ, έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Χρησιδανείου και εξουσιοδότηση υπογραφής του, αρ. πρωτ. 2/76078/2016.

1.27. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύναψη χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Ενοριακού Ιερού Αγ. Νικολάου Παστίδας για την ανέγερση του Νέου Διθέσιου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας, αρ.πρωτ.2/76070/2016.

1.28. Διαβίβαση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2/74301/08-09-2016 γνωμοδότησης -εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου με θέμα: Αιτήματα της «ΕΛΑΦΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΕ» επί της μίσθωσης του συγκροτήματος ξενοδοχείου στον Προφήτη Ηλία, αρ. πρωτ. 2/76075/2016.

1.29. Παραχώρηση χρήσης χώρων αντλιοστασίων στη ΔΕΥΑΡ,  αρ. πρωτ. 2/77045/2016.

-ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ)
(Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Αθ. Κωνσταντίνου και Γ. Κακούλης)
2.1. Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την «Ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου (εκατό Χουρμαδιές)» στη Ρόδο, αρ. πρωτ. 16/71431/2016.

2.2. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης για τις ανάγκες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αρχαγγέλου, αρ. πρωτ. 16/73068/2016.

2.3. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής  για το έργο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση  εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Ε Πεταλούδων Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/74816/2016.

2.13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης- Μεταστέγαση Υπηρεσιών», αρ. πρωτ. 16/65648/2016.

2.14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 4/12/2013 σε Δ.Ε της Ρόδου (υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε.Ιαλυσού), αρ.πρωτ.16/74968/2016.

2.15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαϊρι Ρόδου (ΣΦΑΓΕΙΑ)», αρ. πρωτ.16/70362/2016.

2.16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης  και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαϊρι Ρόδου (Σφαγεία)», αρ. πρωτ.16/70348/2016.

2.17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του συστήματος στραγγισμάτων και επέκτασης του δικτύου των ομβρίων υδάτων στο Χ.Υ.Τ.Α Β.Τριγώνου Ρόδου, λόγω της κατασκευής του νέου κυττάρου», αρ.πρωτ.16/65649/2016.

2.18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α στη θέση Σάνταλος του Δήμου Καρπάθου», αρ. πρωτ. 16/74809/2016.

2.19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Σηματοδότηση κόμβων περιμετρικής οδού Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/74829/2016.

2.21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Σχολείου Παραδεισίου», αρ. πρωτ. 2/74528/2016.

2.22 .Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συμπλήρωση και Βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ», αρ. πρωτ. 16/74697/2016.

2.23.1) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το έργο «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μουσείου Μεσαναγρού» 2) Τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, αρ. πρωτ. 16/74741/2016.

2.24. Τροποποίηση απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΡ για την αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Απολακκιάς και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου (Αρ.Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 618/2016), αρ. πρωτ. 16/74941/2016.

-ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Παλαιολόγος)

3.1. Υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του εγκεκριμένου Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε) και του Δήμου Ρόδου για την διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας», αρ. πρωτ. 2/76190/2016.

-ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ.Χατζηϊωάννου)

4.1. Έγκριση σχεδίου πολιτιστικής στρατηγικής της Ρόδου, σε σχέση με την διεκδίκηση της ανάληψης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.

5. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Κακούλης)

Έγκριση των κατωτέρω αποφάσεων:
5.1. Αρ. 138/2016 που αφορά: Έγκριση της αρ. 217/2016 Απόφασης Συμβουλίου Δ.ΚΞ.Ρόδου με θέμα «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην συμβολή των οδών Δενδρινού και Γρηγορίου Ε’»

5.2. Αρ.139/2016 που αφορά: Μη έγκριση της αρ. 218/2016 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση κυκλοφορίας στην οδό Αγ. Αναργύρων».

5.3. Αρ.140/2016 που αφορά: Έγκριση της αρ. 4/2016 Απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ.Κοσκινού με θέμα «Επικαιροποίηση της αρ.21/2014 Απόφασης Συμβουλίου της Δ.Κ.Κοσκινού με θέμα «Αναστολή χορήγησης αδειών δόμησης και οικοδομικών εργασιών στους προτεινόμενους κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς χώρους της πολεοδομικής  μελέτης οικισμού Κοσκινού»

5.4. Αρ.141/2016 που αφορά: Εξέταση ενστάσεων για την Β΄φάση  της Πολεοδομικής  μελέτης οικισμού Κρεμαστής.

-ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος).

8.1. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου-Νέες προσλήψεις  για την  υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», αρ. πρωτ. 2/75298/2016.

-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κα Φ.Κρεμαστινού).

9.2. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για την υποβολή των δικαιολογητικών στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής-Παιδικοί Σταθμοί/ΚΔΑΠ 2016-2017 της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε, αρ. πρωτ. 2/74438/2016.

-ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΑΡ
(Εισηγητής: κ. Δ. Τσίκκης)

10.1. Αίτημα παραχώρησης τμημάτων μερίδας 376 γαιών Λίνδου από το Δήμο Ρόδου, αρ.Απόφασης Δ.Σ ΔΕΥΑΡ 330/2016.

-ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παρδαλός)

14.1. Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π έτους 2016 (Γ’ Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/72998/2016.

-ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σ. Κυριαζής)

15.1. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενο ξενοδοχείο κλασικού τύπου, κατηγορίας 4* αστέρων, με διακριτικό τίτλο  «ΛΙΠΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΡΕΣΟΡΤ», συνολικής δυναμικότητας 491 κλινών (εγκεκριμένης 376), σε γήπεδο έκτασης 35.230,00 τ.μ. (κατά τίτλο) 35.441,94 τ.μ. (κατά εμβαδομέτρηση), στην Κ.Μ. 1484 Γαιών Αφάντου, στην περιοχή “Λάκκοι - Αφάντου” Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου, Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. (Ρ.Ε.Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.)”».

-ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε
(Εισηγητής: κ.Ι.Κούρτης)

17.1. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Ρόδου στην Τακτική Γενική Συνέλευση  της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε, αρ. πρωτ. 1147/2016.

-ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Χατζηλαζάρου )

18.1. Έγκριση μετάβασης και διαμονής  Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων Κας Μ.Χατζηλαζάρου στην Τουριστική έκθεση  «50 Plus Beurs» στην περιοχή της Ουτρέχτης στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στο διάστημα από Τρίτη 20 έως και Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016.