Προβλήματα με το νερό στις Φάνες

Πρόβλημα με την υδροδότηση αντιμετωπίζει εδώ και καιρό το χωριό των Φανών, λόγω της υπερκατανάλωσης που γίνεται με το νερό.

Το γεγονός αυτό συμβαίνει από τις αρχές του καλοκαιριού, συγκεκριμένα από τον Ιούνιο και συνεχίζει να υπάρχει.

Ενώ το πρωί και το βράδυ έχουν κανονικά νερό, το μεσημέρι επειδή γίνεται υπερκατανάλωση με τους αγρότες κάτω στον κάμπο, δεν φτάνει η δεξαμενή να καλύψει και το χωριό και τον κάμπο.

Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει μία διαδικασία επίλυσης του προβλήματος, ώστε να μην υπάρξει κάποιο θέμα το χειμώνα και το επόμενο καλοκαίρι.
Θα κάνουν “μπάι-πας”  στην δεξαμενή για να δίνεται από τον έναν αγωγό, νερό στο κάμπο και από τον άλλον αγωγό, νερό στο χωριό.

Επίσης, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, παρόμοια δυσκολία αντιμετωπίζουν και στα Καλαβάρδα. Από ότι φαίνεται και σε αυτό το χωριό, η υπερκατανάλωση του νερού, δημιούργησε πρόβλημα.

Πάντως αυτό που συμβαίνει δεν είναι καθόλου παράξενο, αφού λόγω της φετινής ανυδρίας, πολλά ήταν τα χωριά που βρέθηκαν αντιμέτωπα με την έλλειψη νερού.