Η. Καματερός: Ρυθμίσεις για ελαιοτριβεία και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα στα νησιά μας συζήτησε ο βουλευτής Ηλίας Καματερός σε συναντήσεις με τους ελαιουργούς και το Σωματείο Κτηνοτρόφων της Κω.

Στις συναντήσεις συμφωνήθηκε ότι απαιτούνται άμεσες λύσεις στα κυρίαρχα προβλήματα των δύο κλάδων που έχουν να κάνουν με τη διάθεση αποβλήτων των ελαιοτριβείων και την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Ηλίας Καματερός, μετά τις επαφές που είχε με τους αρμόδιους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση λύσεων.

Για τα ελαιοτριβεία ετοιμάζεται κοινή υπουργική απόφαση που δίνει λύσεις: 1ον στο ζήτημα διάθεσης των αποβλήτων και 2ον απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης των ελαιοτριβείων. Αντιμετωπίζεται έτσι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αν δε λύνονταν θα καθιστούσε αδύνατη τη λειτουργία τους με σοβαρές συνέπειες στην ελαιοκαλλιέργεια και στην τοπική οικονομία.

Όσον αφορά στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Με τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί στις επόμενες ημέρες θα απλοποιηθεί η ισχύουσα γραφειοκρατία ενώ δίνεται παράταση έως το 2018 για την αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να προχωρήσουν στις αναγκαίες παρεμβάσεις.