Εξι σενάρια ασκήσεων για  καταστροφές στο νησί μας

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το «Εντατικό Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου στη Ρόδο» σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας».

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί φέτος στις 7-12 Οκτωβρίου 2016 στο νησί μας  και  περιλαμβάνει ομιλίες και πέντε εξειδικευμένα σενάρια ασκήσεων τα οποία έχουν διαμορφωθεί ανάλογα με τις εκπαιδευτικές  απαιτήσεις των δύο ΠΜΣ ξεχωριστά. Για τους συμμετέχοντες του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» οι δραστηριότητες  είναι οι εξής:

Σενάρια Ασκήσεων
1η Άσκηση: Τροχαίο με ανατροπή λεωφορείου (Άσκηση Νοσοκομείου)
Στόχος της άσκησης είναι η ορθολογική διαχείριση της αθρόας εισροής θυμάτων σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, ως συνέπεια συμβάντος με μεγάλο αριθμό θυμάτων, που συμβαίνει εκτός του χώρου του Νοσοκομείου.

Οι συμμετέχοντες του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» θα δραστηριοποιηθούν ανάλογα με την ειδικότητα και το προφίλ τους, στο χώρο του κέντρου τύπου και στο χώρο του τροχαίου .

2η Άσκηση: Παλιά Πόλη Ρόδου: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και διαχείριση πληροφορίας με σύγχρονες τεχνολογίες σε περίπτωση καταστροφής

Ο στόχος της άσκησης είναι διπλός:
• η επιθεώρηση στοιχείων του αντισεισμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου στην περιοχή της Παλιάς Πόλης και
• η δοκιμή της ροής πληροφοριών μεταξύ κέντρου επιχειρήσεων και ομάδων συλλογής πληροφοριών στο πεδίο με τεχνολογίες αιχμής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι ομάδες πεδίου θα ακολουθήσουν τις οδούς διαφυγής που υποδεικνύει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και θα ελέγξουν τόσο τις επικινδυνότητες της διαδρομής και το χρόνο, όσο και τις προδιαγραφές των χώρων καταφυγής κ.λπ.

Σε όλη τη διάρκεια θα υπάρχει διακίνηση και αναζήτηση οπτικής και χαρτογραφικής πληροφορίας μεταξύ των ομάδων πεδίου και του κέντρου συντονισμού.

3η Άσκηση: Βαριά προσγείωση αεροσκάφους (Αεροδρόμιο)
Η ομάδα του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»  θα δραστηριοποιηθεί, εκτός από τη συμμετοχή στο πεδίο μαζί με τις ομάδες της Ιατρικής, σε άσκηση προσομοίωσης της έκρηξης/πυρκαγιάς και διαρροής καυσίμων του αεροσκάφους

. Σε ξεχωριστό χώρο εκτός του αεροδρομίου, και σε απευθείας σύνδεση με το χώρο της άσκησης, η ομάδα του EDCM θα δέχεται τα απαραίτητα στοιχεία για την προσομοίωση σε κατάλληλο λογισμικό (γεωγραφικά στοιχεία, δεδομένα επικίνδυνων ουσιών, καιρικές συνθήκες, τρόπος διαφυγής, καθορισμός ζωνών κινδύνου, περιοχή διασποράς, κίνδυνος για σημεία ειδικού ενδιαφέροντος κ.λπ.).

4η Άσκηση: Πυρκαγιά σε Ξενοδοχειακή Μονάδα  - Έλεγχος Μη Δομικής Τρωτότητας
Η άσκηση αυτή στοχεύει στην εκπαίδευση στην αυτοψία και συμπλήρωση δελτίου μη δομικής τρωτότητας για χώρο δημόσιας χρήσης.

Ομάδες συμμετεχόντων θα περιηγηθούν στους χώρους της άσκησης για να εντοπίσουν στο κτίριο αν τα μη δομικά στοιχεία του (ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αρχιτεκτονικά στοιχεία, έπιπλα και αντικείμενα) εγκυμονούν κινδύνους για τους χρήστες του κτιρίου ή μπορούν να προκαλέσουν οικονομικές απώλειες μετά από έναν σεισμό.

Ακολουθεί βαθμονόμηση επικινδυνότητας των μη δομικών στοιχείων, για την οποία θα ληφθεί υπόψη η σεισμικότητα της περιοχής.

5η Άσκηση: Τρομοκρατική ενέργεια (ομηρεία) σε κρουαζιερόπλοιο
Οι συμμετέχοντες του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» θα δραστηριοποιηθούν ανάλογα με την ειδικότητα και το προφίλ τους, στο χώρο του κέντρου τύπου, στο χώρο του κρουαζιερόπλοιου καθώς επίσης και στο χώρο του κέντρου αποφάσεων.

Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο σύσκεψη στο δήμο της Ρόδου κατά την οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου Αθηνών οι συμμετέχοντες «υπογράμμισαν την αμέριστη υποστήριξη  σε αυτό το αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικής αρτιότητας και διεθνούς προβολής πρόγραμμα , το οποίο  θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει  πόλο έλξης  και προβολής για αντίστοιχα  εγχειρήματα στο μέλλον σε μια περίοδο που τόσο ο αριθμός οσο και η ένταση  μαζικών συμβάντων, ανθρωπογενών και  φυσικών  καταστροφών  αυξάνονται ραγδαία».