Με 25 περιπτώσεις ανάκλησης αδειών καταστημάτων της Ρόδου θα ασχοληθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28/09/2016 και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Μέγαρο Ρόδου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφα  ΑΠ α) 7304/14-12-2015, β) 951/2016  1539/2016 δ) 3360/2016 ε) 4033/20016 και στ) 4446/2016).

2) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ @Σια Ε.Ε.  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6782/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

3) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης α) αριθ. 3156/2015) β) αριθ. 3373/2015) γ) αριθ. 2646/16-5-2016 .

 4) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ Μ. &Σια (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 849/2016).

5) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΟΥΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ  επί της οδού Αμαράντου 45. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4453/2016).

6) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 55. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4029/2016).

7) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ Πρόδρομου Νικολάου  επί της οδού  Δημοσθένους 5. (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 5052/2016 και β) 5147/2016).

8) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΣΑΡΡΗ ΦΑΙΔΡΑΣ επί της Πλατείας Ευδήμου 18Η. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5083/2016).

9) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ- Γ. ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΟΕ επί της οδού Μενεκλέους 7-8. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5128/2016).

10) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΜΑΥΡΙΚΟΥ Σ.- ΖΟΥΝΗ Μ. επί της πλατ. Αρίωνος & Αρχελάου 1 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5129/2016).

11) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΑΗ ΝΙΚΗΤΑ  επί της πλατ. Αρίωνος 14-15 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5130/2016).

12) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5133/2016).

13) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δόμνας  επί της οδού Σοφοκλέους 1-3 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5144/2016).

14) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «Ι. ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΕ» επί της οδού Ευδήμου και Απελλού 10. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5150/2016).

15) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της πλατ. Εβραίων Μαρτύρων 10-12 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5166/2016).

16) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Χ. ΜΠΑΙΡΑΜΙΔΗΣ- Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ επί της οδού Μενεκλέους 10-18. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5334/2016).

17) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΑΘΟΠΟΥΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝΟΣ  επί της επί της οδού Θεμιστοκλέους 5-7. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5334/2016).

18) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΣΑΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ επί της οδού Απ. Ροδίου 22 στην Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΔΕ Ιαλυσού αριθ. 11/69747/2016).

19) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της PREKAZI GABRIELA επί της οδού Ιερού Λόχου στην Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΔΕ Ιαλυσού αριθ. 11/69766/2016).

20) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗ ΧΡΗΣΤΟΥ επί της οδού Λεωφ. Ηρακλειδών στην Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΔΕ Ιαλυσού αριθ. 11/73538/2016).

21) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ επί της οδού Λεωφ. Ηρακλειδών  στην Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΔΕ Ιαλυσού αριθ. 11/73541/2016).

22) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της PUHARIC IVONA επί της οδού Λεωφ. Ηρακλειδών 6  στην Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΔΕ Ιαλυσού αριθ. 11/73544/2016).

23) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ στην Δ.Κ. Παστίδας. (Έγγραφο ΔΚ Παστίδας αριθ. 5/77527/2016).

24) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ στην Δ.Κ. Παστίδας. (Έγγραφο ΔΚ Παστίδας αριθ. 5/77526/2016).

25) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  του ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Τ.Κ. Καλαβαρδών (Έγγραφο Δ.Ε. Καμείρου αριθ. 10/72855/2016).