Μηνύθηκε ιερωμένος στην Κω για εξύβριση παραθερίστριας

ΕΜΗΝΥΘΗ ΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΩ ΔΙ’ ΕΞΥΒΡΙΣΙΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΡΙΑΣ
ΚΩΣ, (του ανταποκριτού μας) - Υπό της παραθεριστρίας Ασημίνας Διασάκου ετών 26, καθηγητρίας υπεβλήθησαν δύο μηνύσεις επί εξυβρίσει και συκοφαντικήν δησφημίσει κατά του παν. αρχιμανδρίτου και καθηγητού της Θεολογίας του Ιππ. Γυμνασίου Κω κ. Αλεξάνδρου Γεωργιάδου (Παπαλεξάνδρου).
Συμφώνως προς την κατηγορίαν της Διασάκου ο εν λόγω αρχιμανδρίτης εξύβρισε ταύτην εις κεντρικόν σημείον της πόλεώς μας, διότι εφόρει πανταλόνι τύπου “σορτς”.
Η εκδίκασις των ανωτέρω μηνύσεων θα λάβη χώραν, ενώπιον του τριμελούς πλημμελιοδικείου Κω, την 10ην και 12ην Οκτωβρίου.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΕΜΠΩΝΑΣ ΑΠΕΤΕΦΡΩΣΕ ΔΑΣΙΚΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ
Κατά αναφοράν του Σταθμού Χωροφυλακής Κρητηνίας την 17-9-56 εξερράγη πυρκαϊά εις θέσιν Αουμάδες περιφερείας της Κοινότητος Εμπωνας με αποτέλεσμα να αποτεφρώση 10 στρέμματα δασικής εκτάσεως.  Το πυρ κατεσβέσθη υπό οργάνων του ανωτέρω Σταθμού τη βοηθεία χωρικών.  Δεόντων επελήφθη η αρμοδία Δασική Αρχή.

Ο ΝΟΡ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΗ ΤΗΝ 6ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟΥΣ
Την 6ην Οκτωβρίου θα λάβουν χώραν εις Πόρον οι Πανελλήνιοι Κωπηλατικοί αγώνες, εις τους οποίους θα μετάσχουν και αθληταί του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, προετοιμάζονται ήδη πυρετωδώς οι αθληταί του ΝΟΡ Ι. Παυλίδης, Β. Αντωνιάδης, Μ. Καμπέρης, Κ. Αρμενιάκ, Γκόνος Γ., Κατσαράς, Δρακίδης κ.ά.

ΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ (ιδιαιτέρα αναπόκρισις) - Με ταχύτατον ρυθμόν συνεχίζονται τα έργα οδοποιϊας και επισκευών εις Καστελλόριζον, άπαντες δε οι εργάται είναι απολύτως ικανοποιημένοι από το ποικιλοτρόπως εκδηλούμενον ενδιαφέρον του Κράτους υπέρ αυτών.
Σημειωτέον ότι το ηθικόν των κατοίκων κατόπιν των συνεχών λαμβανομένων ευεργετικών μέτρων είναι ακμαιότατον.

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑ ΔΩΣΗ ΕΦΕΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΝ
Ως εγνώσθη, υπό του Δήμου Ρόδου θα χορηγηθή εφέτος και μικρός εισέτι αριθμός υποτροφιών προς φοίτησιν μαθητριών εις την Οικοκυρικήν Σχολήν, εκτός των ήδη Επιχορηγουμένων 7 μαθητριών.
Εξ άλλου, ο ΟΔΑΠΔΔ θα συνεχίση την καταβολήν των εξόδων εις 15 χορηγηθείσας πέρυσιν υποτροφίας μαθητριών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Πληροφορούμεθα ότι ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος δεν θα επιστρέψη εις Ρόδον την προσεχή Τετάρτην, προκειμένου να μεταβή εις Τρίπολιν και να μετάσχη του Συνεδρίου Νομαρχών το οποίον αρχίζει την 29ην τρέχοντος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.Κ.Α.Δ.
Εκυκλοφόρησαν χθες εις την Παλαιάν Πόλιν προκηρύξεις με το ακόλουθον περιεχόμενον:
«Η Εθνική Πατριωτική Οργάνωσις Κυπριακού Αγώνος Δωδεκανήσου (ΕΠΟΚΑΔ) έχομεν ως σύνθημά μας: Θάνατος σε κάθε Αγγλον και Αγγλόφιλον.
Ο Αρχηγός
ΞΑΝΘΟΣ»

Ο κ. ΒΟΝΔΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
Χθες ο διευθυντής της Νομαρχίας κ. Βόνδας και ο προϊστάμενος της ΤΥΔΚ κ. Σακελλαράκης μετέβησαν εις διαφόρους κοινότητας προς εξέτασιν εκτελουμένων έργων.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑ
Σήμερον θα καταβληθούν υπό του υποκαταστήματος ΙΚΑ Ρόδου επιδόματα ασθενείας, γήρατος κ.λπ.

Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΛΟΝ
Ανεχώρησεν εις Τήλον προς επιθεώρησιν των εκεί υπηρεσιών Χωροφυλακής ο Διοικητής της Διοικήσεως κ. Βενιζέλος.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Κατέπλευσαν χθες εις τον λιμένα τα Αμερικανικά αντιτορπιλλικά “Μούλε” και “Σπέρικ”.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Επέστρεψεν εις Ρόδον ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιθεωρήσεως Εργασίας κ. Δημητρίου.