Απαγόρευση βοσκής ζώων σε Κατταβιά και Λαχανιά

Με δασικές αστυνομικές διατάξεις που εκδόθηκαν από την διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου κ. Αικατερίνη Μπαλατσούκα, απαγορεύεται η βοσκή ζώων σε Κατταβιά και Λαχανιά.

Ειδικότερα στην απόφαση για την Κατταβιά, αναφέρονται τα εξής:
«Αποφασίζουμε την απαγόρευση βοσκής των μικρών ζώων επί δέκα (10) συνεχή έτη και των μεγάλων ζώων επί πέντε (5) συνεχή έτη σε έκταση συνολικού εμβαδού 62.510 τ.μ., όπως αυτή εμφαίνεται στο  σχεδιάγραμμα που επισυνάπτεται.

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι, κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις της  δασικής νομοθεσίας.

Η εφαρμογή της παρούσας, της οποίας η ισχύς αρχίζει από την δημοσίευσή της στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας Δημοτικής Ενότητας, ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, τα Αστυνομικά Όργανα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε φιλόνομο πολίτη».

Η απόφαση για την απαγόρευση βοσκής στη Λαχανιά αναφέρει:
«Αποφασίζουμε την απαγόρευση βοσκής των αιγών, των προβάτων και μεγάλων ζώων για δέκα (10) συνεχή έτη σε έκταση συνολικού εμβαδού 439.977 τ.μ., όπως αυτή εμφαίνεται στο σχεδιάγραμμα που επισυνάπτεται.

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι, κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η εφαρμογή της παρούσας, της οποίας η ισχύς αρχίζει από την δημοσίευσή της στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας Δημοτικής Ενότητας, ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, τα Αστυνομικά Όργανα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε φιλόνομο πολίτη».