Κοινή προσπάθεια του Α’ και Β’ βαθμού Toπικής Αυτοδιοίκησης για τα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 26.9.2016 μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπου Κόκκινου σύσκεψη στο γραφείο του στην Π.Ν.Αι. με στελέχη της Αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακούς παράγοντες για θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Στη σύσκεψη κλήθηκαν ο αντιδήμαρχος Ρόδου για θέματα Πολιτικής Προστασίας κ. Παλλάς Αγαπητός, εκπρόσωπος της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ., εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και οι τμηματάρχες Πολιτικής Προστασίας της Π.Ν.Αι. κ. Νίκος Χατζηγεωργίου και του Δήμου Ρόδου κ. Ηλίας Αργύρης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την εκτίμηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων για την αντιπυρική περίοδο που ολοκληρώνεται και την οργάνωση κοινών ενεργειών ενόψει της αντιπλημμυρικής περιόδου που ξεκινά σε λίγες ημέρες και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν για δήμους και περιφέρειες από τη νομοθεσία για θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Αποφασίστηκε η κοινή προσπάθεια του α’ και του β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιβεβαιώθηκε το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων του κάθε αυτοδιοικητικού φορέα για τα ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας.

Η Π.Ν.Αι. (σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου - ανακοίνωση που εκδόθηκε), θα παρέμβει στον καθαρισμό των ρεμάτων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Απολακκιάς και στην Κρεμαστή στο νησί της Ρόδου. Ο Δήμος Ρόδου -με διαδικασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν στο πρώτο 20ήμερο του Οκτωβρίου 2016, θα διαθέσει 100.000 € περίπου για καθαρισμό των ρεμάτων στα δέκα (10) Δημοτικά Διαμερίσματα της Ρόδου και παρεμβάσεις σε αγροτικές οδοποιίες.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.) προχωρά στον καθαρισμό των φρεατίων στους οδικούς άξονες Ρόδου - Λίνδου και Ρόδου - Καμείρου και στη συνέχεια θα μεταφέρει τις δραστηριότητές της στο υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο. Οι υπηρεσίες των στελεχών της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. θα παρέχονται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016, χρόνος που λήγει η προγραμματική σύμβαση.

Προγραμματίστηκαν κοινές δράσεις ενημέρωσης του κοινού για θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας και άλλων καταστροφών και συνεργασία για την ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων.

Η σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη σχετική εγκύκλιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα αποστείλει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και θα κηρύξει την έναρξη της αντιπλημμυρικής περιόδου.

Τα στελέχη των δήμων της Δωδεκανήσου καλούνται να καταγράψουν άμεσα και να αποστείλουν στους αρμόδιους φορείς τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και των υποχρεώσεών τους.