Επιτυχημένο το πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών στη Ρόδο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών το οποίο φέτος φιλοξενήθηκε από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, έπειτα από πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη.

 Το «παρών» στο συνέδριο έδωσε και ο υφυπουργός Εργασίας κ. Τάσος Πετρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως στα ζητήματα της ασφάλισης των αγροτών, τονίζοντας ότι μέχρι το 2022 σταδιακά θα μειώνονται οι εισφορές, ενώ ζήτησε και απάντηση από τους συμμετέχοντες για το αν θα πρέπει να συνεχίζουν να λαμβάνουν τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις οι συνταξιούχοι αγρότες (πολλές φορές εις βάρος των νέων) ή να μειώνεται έως και 60% η σύνταξή τους από τον ΟΓΑ στην περίπτωση που εξακολουθούν να έχουν εμπορική δραστηριότητα, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα.

 Από την δική του πλευρά, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος τόνισε ότι αν και θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει μια άλλη περιοχή, με έντονο το στοιχείο των αγροτών, επέλεξαν το νησί μας για τη διεξαγωγή του συνεδρίου, λόγω των πολλών συμβολισμών που προκύπτουν μέσω αυτού και  κυρίως διότι αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στις νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα ο κ. Βασιλόπουλος υποσχέθηκε ότι θα ξαναέλθει στην περιοχή μας, ενώ υπογράμμισε πως θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός νέων γεωργών για να συγκροτηθεί και αντίστοιχη Ένωση, είτε Ρόδου, είτε Δωδεκανήσου.

 Κατά τη διάρκεια του τριήμερου συνεδρίου υπήρξαν αρκετοί ομιλητές, πανεπιστημιακοί, γεωπόνοι, εκπρόσωποι φορέων και ιδιοκτήτες γεωργικών επιχειρήσεων που ανέλυσαν τα προβλήματα, τις ευκαιρίες και τον τρόπο για να μπορέσει ένας νέος αγρότης να εκμεταλλευτεί τα πλούσια τοπικά προϊόντα που παράγει η ελληνική γη, αλλά και το πώς να ξεκινήσει την δικιά του επιχείρηση.

Το θέμα του φετινού συνεδρίου ήταν άλλωστε ο συνεργατισμός και αρκετές τοποθετήσεις υπήρξαν επ’ αυτού και κυρίως για την ισχυροποίηση της ελληνικής αγροτιάς μέσω των συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καινοτομίας αποτελεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβιας της Καρδίτσας, ο πρόεδρος του οποίου κ. Γεώργιος Κουλοσούσας, μίλησε για το πώς έφτασαν μέσα σε τρία χρόνια στην δημιουργία των εγκαταστάσεων τους, παρά τα εμπόδια που είχαν να αντιμετωπίσουν και το λαμπρό μέλλον του συνεταιρισμού που ανοίγεται μπροστά τους.

 Παράλληλα αναδείχθηκαν ζητήματα όπως ο υψηλός ηλικιακός μέσος όρος των αγροτών στην Ελλάδα, η μη ενασχόληση των νέων με τον κλάδο και τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση.
 Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η παρουσίαση της εκπροσώπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Κλεοπάτρας Πανοπούλου, για τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για την εκκίνηση μιας επιχείρησης από νέους αγρότες, ένα μέτρο το οποίο χρηματοδοτείται με 211 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Στόχος του είναι φυσικά η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.
 Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των 17.000 ευρώ αν πρόκειται για φυτική ή μικτή εκμετάλλευση και 19.500 ευρώ αν πρόκειται για κτηνοτροφική. Ακόμη 2.500 ευρώ μπορούν να δοθούν αν πρόκειται για ορεινή ή μειονεκτική περιοχή. Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 22.000 ευρώ.

 Βασικές προϋποθέσεις για τα φυσικά πρόσωπα ώστε να λάβουν την ενίσχυση:
● Θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας
● Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) που να εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

● Έχουν ηλικία έως 40 ετών
● Είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής εφαρμογής του Υπομέτρου
● Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα
● Υποβάλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, ελάχιστης χρονικής διάρκειας υλοποίησης τα τρία έτη και μέγιστης τα τέσσερα με δεσμευτικούς στόχους το οποίο να προβλέπει ότι ο νέος γεωργός θα αναπτύξει επαρκείς γεωργικές δραστηριότητες, ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη

● Δεν έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα 5 τελευταία έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης
● Η γεωργική εκμετάλλευση τους πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) από 8.000 € έως 100.000 €
● Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1.

● Τα αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα οι μισθωμένα. Το ζωικό κεφάλαιο είναι ιδιόκτητο
● Δεν έχουν εξωγεωργική απασχόληση μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη
● Δεν είναι δικαιούχοι των υπομέτρων 6.2. και 6.3 του ΠΑΑ 2014-2020 και δεν έχουν υπάρξει δικαιούχοι μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006
● Δεν έχουν σύζυγο επαγγελματία αγρότη

● Δεν είναι σπουδάστριες/σπουδαστές ή φοιτήτριες/φοιτητές
● Αν λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, κρίνονται από τον αρμόδιο φορέα ικανοί προς εργασία
● Δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή του εξωτερικού
● Δεν εκτίουν ποινές φυλάκισης
● Συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια του Υπομέτρου 6.1 που αποφασίζεται από την επιτροπή παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020

● Νομικά πρόσωπα, όπου τον έλεγχο ασκούν νέοι γεωργοί, με ανάλογες προϋποθέσεις με τα φυσικά πρόσωπα.
Η παρουσίαση του Φ. Ζαννετίδη

 Σε ό,τι αφορά στον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα στο Νότια Αιγαίο κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη, έκανε μια ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των προβλημάτων που αγροτικού τομέα της περιοχής μας.

 Ειδικότερα αναφέρθηκε στα βασικά χαρακτηριστικά του Νοτίου Αιγαίου τα οποία είναι:
● Η μεγάλη απόσταση από ηπειρωτικούς πόλους ανάπτυξης
● Το μικρό φυσικό και παραγωγικό μέγεθος
● Οι περιορισμένοι πόροι
● Δεν καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες της περιοχής, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες
● Μικρό ποσοστό απασχολούμενων
● Μικρός κλήρος

● Περιορισμένοι φυσικοί πόροι, κυρίως φυτικοί
Αντίθετα αναφέρθηκε και στην ποιοτική υπεροχή των αγροτικών μας προϊόντων η οποία συνίσταται στα εξής πλεονεκτήματα:
● Άριστες οργανοληπτικές ιδιότητες λόγω των ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών
● Παραγωγή με μεθόδους που προσεγγίζουν τις βιολογικές
● Πλήθος πιστοποιημένων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ

 Ειδικότερα ο κ. Ζαννετίδης ανέφερε ότι σε 128 προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης στην χώρα, τα 10 ανήκουν στο Νότιο Αιγαίο, ενώ σε 147 προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης τα 17 αφορούν την περιοχή μας.
Ειδικότερα αυτά είναι:
1. Τυρί «Γραβιέρα Νάξου» - ΠΟΠ
2. Τυρί «Κοπανιστή» - ΠΟΠ
3. Τυρί «Σαν Μιχάλης» - ΠΟΠ
4. Ελαιόλαδο «Ρόδος» - ΠΓΕ

5. Φάβα «Σαντορίνης» - ΠΟΠ
6. Τοματάκι «Σαντορίνης» - ΠΟΠ
7. Πατάτα «Νάξου» - ΠΓΕ
8. Κρασί «Malvasia Πάρος» - ΠΓΕ
9. Κρασί «Πάρος» - ΠΟΠ
10. Κρασί «Σαντορίνη» - ΠΟΠ

11. Κρασί «Μοσχάτος Ρόδου» - ΠΟΠ
12. Κρασί «Ρόδος» - ΠΟΠ
13. Κρασί «Αιγαίο Πέλαγος» - ΠΓΕ
14. Κρασί «Δωδεκάνησος» - ΠΓΕ
15. Κρασί «Κως» - ΠΓΕ
16. Κρασί «Κυκλάδες» - ΠΓΕ
17. Κρασί «Σύρος» - ΠΓΕ

Τέλος ο κ. Ζαννετίδης επεσήμανε ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι αιτήσεις καταχώρησης στο Μητρώο ΠΟΠ – ΠΓΕ των τοπικών προϊόντων: Μελεκούνι Ρόδου, Λόπι Κατταβιάς, Σιτάκα Κάσου, Κρασοτύρι Κω.

 

Ο αντιπεριφερειάρχης Φιλήμονας Ζαννετίδης και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Θεόδωρος Βασιλόπουλος χτύπησαν την «κουδούνα» της λήξης του συνεδρίουΟ αντιπεριφερειάρχης Φιλήμονας Ζαννετίδης και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Θεόδωρος Βασιλόπουλος χτύπησαν την «κουδούνα» της λήξης του συνεδρίου