Νέα διεύθυνση συστήνουν στη Σύρο παραγκωνίζοντας τη Ρόδο

Με τον... ελεγκτή νομιμότητας που αποφάσισε να εγκαθιδρύσει στη Σύρο το Υπουργείο των Εσωτερικών, χθες το πρωί το Υπουργείο Περιβάλλοντος ξεκίνησε τις διαδικασίες σύστασης Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, υπαγόμενη απευθείας  σε γενική του Δ/νση  ενώ στη Ρόδο προβλέπεται ένα απλό τμήμα σήμερα το οποίο θα υπάγεται στη Σύρο.

Για το γεγονός αυτό, εξέδωσε σχετική διαμαρτυρία ο Σύλλογος Εργαζομένων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου την οποία απέστειλε στον Υπουργό κ. Πάνο Σκουρλέτη, στον περιφερειάρχη κ. Γιώργο Χατζημάρκο, στους βουλευτές Δωδεκανήσου, στον πρόεδρο και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς επίσης και στον υπουργό εσωτερικών κ. Κουρουμπλή.
Στην επιστολή – διαμαρτυρία, αναφέρεται:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στο νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος, συστήνεται στην έδρα κάθε περιφέρειας (ως γεωγραφικός και όχι ως διοικητικός όρος) Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος υπαγόμενη απ’ ευθείας σε γενική Δ/νση του Υπουργείου σας και αντίστοιχα τμήματα σε κάθε περιφερειακή ενότητα υπαγόμενα στην έδρα της περιφερειακής διεύθυνσης.
Διαπιστώνουμε ότι για μια ακόμη φορά δημιουργείται νέος θεσμός που προστίθεται στους ήδη υφιστάμενους. Δημιουργείται δηλαδή ένα ακόμα επίπεδο διοίκησης που είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα επιτείνει την ήδη διογκωμένη και διαρκώς αυξανόμενη γραφειοκρατία, γάγγραινα της χώρας, αντί να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι αποκεντρωμένοι θεσμοί και ιδίως οι Δήμοι και οι Περιφέρεις.

Πάγια θέση μας είναι ότι τα πολλαπλά επίπεδα διοίκησης και οι «συναρμοδιότητες» λειτουργούν αποτρεπτικά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, έρχεται να προστεθεί σ’ αυτό το παζλ και να κατακερματίσει ακόμη περισσότερο την ήδη αποσυντεθημένη διοικητική δομή της χώρας. Είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένο η πρακτική αυτή να σταματήσει και να αποκτήσουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ουσιαστικές αρμοδιότητες και βέβαια τους κατάλληλους πόρους.

Έδρα περιφερειακής δ/νσης
Μπαίνοντας στις επί μέρους ρυθμίσεις και με δεδομένο την ανάγκη των  πολιτών να βρίσκονται δίπλα στα κέντρα των αποφάσεων, έχουμε διατυπώσει εγγράφως πολλές φορές την άποψη ότι ο καθορισμός της έδρας της όποιας κρατικής δομής δεν μπορεί να  ακολουθεί δίκην θρησκευτικής ευλάβειας τον αυτοδιοικητικό χάρτη, αλλά να συνεκτιμώνται οι πραγματικές ανάγκες και δραστηριότητες  (πληθυσμιακές, οικονομικές, προσβασιμότητας κλπ) της κάθε γεωγραφικής περιοχής.  

Εν προκειμένω για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εκτείνεται σε μια τεράστια θαλάσσια ζώνη από τις ακτές της Αττικής (Μακρόνησος) έως τα νότια παράλια της Τουρκίας (Καστελόριζο) και αποτελείται από 79 νησιά, από τα οποία κατοικούνται τα 48, για λόγους προφανείς που έχουν να κάνουν με το σύστημα διοίκησης και τη νησιωτικότητα, επιβάλλεται να συσταθεί στη Ρόδο παράλληλα με τη Σύρο  Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος
Η Ρόδος των 120.000 κατοίκων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας, κατέχει σχεδόν το 40% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας είναι το μεγαλύτερο οικονομικό και τουριστικό κέντρο σε όλο το Αιγαίο και όχι μόνο στο Νότιο.

Επιπλέον οι δυο ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας είναι του Νομού Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα τη δεύτερη και την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Κω και της Καλύμνου αντίστοιχα.

Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
Παρατηρούμε ότι για μια ακόμη φορά οι Περιφέρειες της χώρας δεν εκπροσωπούνται στο θεσμό αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι τα Σ.Α είναι μετεξέλιξη των πρώην Επιτροπών Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) που λειτουργούσαν στα πλαίσια των Νομαρχιών οι οποίες Νομαρχίες μετεξελίχθηκαν με τον «Καλλικράτη» σε Περιφέρειες από τις οποίες όμως αποψιλώνεται σταδιακά αλλά συστηματικά κάθε εποπτεία του δομημένου  περιβάλλοντος στο χώρο ευθύνης τους.

Έτσι ενώ κατ’ αρχήν οι ΕΠΑΕ δηλαδή τα μεταγενέστερα Σ.Α. λειτουργούσαν στα πλαίσια των Νομαρχιών της Χώρας, με το Ν. 4030/12 η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Παρά ταύτα, δεν αποκλείονταν  η δυνατότητα συμμετοχής των Περιφερειών σ’ αυτά έστω και συμπληρωματικά. Σε αρκετά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής συμμετείχαν και συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας είτε ως Πρόεδροι είτε ως μέλη. Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές η δυνατότητα αυτή εξελίχθηκε σε αναγκαιότητα αφού και το κατάλληλο προσωπικό των Αποκεντρ. Διοικ. δεν υπήρχε αλλά και η απαραίτητη εμπειρία.  

Αντιθέτως, με το παρόν Νομοσχέδιο αποκλείεται κάθε δυνατότητα συμμετοχής των Περιφερειών της χώρας στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής ενώ προβλέπεται να εκπροσωπηθούν για πρώτη φορά από καταβολής του αντίστοιχου θεσμού, εκπρόσωποι του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών. Δηλαδή να συμμετέχουν σε Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής μη Αρχιτέκτονες.
Επειδή οι Περιφέρειες της χώρας δεν μπορούν να μη συμμετέχουν στη διαμόρφωση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής ευθύνης τους διότι αυτό αντίκειται τόσο στο πνεύμα όσο και κατά ευρεία ερμηνεία και στο γράμμα του Νόμου 3852/10 (αρθ. 188), προτείνουμε στη σύνθεση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο Β του Νομοσχεδίου  σε περιφερειακό επίπεδο, να συμπεριλαμβάνεται και Αρχιτέκτονας εκπρόσωπος της οικείας Περιφέρειας από τις αντίστοιχες Δνεις ΠΕΧΩΣΧΕ, ενώ σε κεντρικό επίπεδο Αρχιτέκτονας εκπρόσωπος ΕΝΠΕ.  

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί αναγκαιότητα ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές αλλά πιστεύουμε και για την υπόλοιπη χώρα και επιβάλλεται να συμπεριληφθεί στο υπό διαμόρφωση Νομοσχέδιο

Επιτροπές  Εξέτασης Προσφυγών
Αυθαιρέτων και Επιτροπή προσβασιμότητας.

Η προβλεπόμενη Επιτρ. Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, είναι στην ουσία το σημερινό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ).
Παρατηρούμε ότι στη σύνθεσή της και πάλι αποκλείεται η συμμετοχή των Περιφερειών της χώρας ενώ στο σημερινό ΣΥΠΟΘΑ που λειτουργεί στα πλαίσια της Αποκεντρ. Διοικ. υπάρχει τέτοια δυνατότητα έστω και συμπληρωματικά με αποτέλεσμα να υπάρχει εκπροσώπηση των Περιφερειών σε αρκετά από αυτά.

Ειδικά για τις νεοϊδρυόμενες Επιτροπές Προσβασιμότητας, παρατηρούμε ότι εκπροσωπούνται σ’ αυτές οι πάντες πλην των Περιφερειών και μάλιστα για ένα αντικείμενο με ιδιαίτερη σημασία γι΄ αυτές. Δεν χρειάζεται πιστεύουμε περισσότερη τεκμηρίωση.
Προτείνουμε λοιπόν όπως και για τα Σ.Α., τη συμμετοχή των Περιφερειών της χώρας τόσο στην Επιτρ. Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων όσο και στην Επιτροπή Προσβασιμότητας, με εκπρόσωπο Μηχανικό από τις οικείες Δνσεις ΠΕΧΩΣΧΕ. Η ρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές όπως είναι ευνόητο

κύριε Υπουργέ
Η άκρως συγκεντρωτική νοοτροπία που χαρακτηρίζει το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο  με τη δημιουργία νέων θεσμών υπαγόμενες απευθείας στο ΥΠΕΝ, αποτυπώνεται και στον τρόπο συγκρότησης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής καθώς και των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων και Επιτροπών Προσβασιμότητας, αφού δεν προβλέπεται εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε αυτά κατά παράβαση τόσο του πνεύματος αλλά και του γράμματος πιστεύουμε (κατά την ευρεία ερμηνεία του αρθ. 188) του Ν 3852/10

Είναι αναγκαίο να αποτρέψετε τον μόνιμο παραγκωνισμό των Αυτοδιοικητικών Περιφερειών ρυθμίζοντας θετικά τα προαναφερθέντα ζητήματα έτσι ώστε να συμβάλλετε στην διαφύλαξη του κύρους τους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τ.Υ.
Αντώνιος Γκίκας        
Ο Γενικός Γραμματέας
Τ.Υ.
Βασίλειος Γιαννούρης≥