Λήγει η προθεσμία για την εγγραφή επιχειρήσεων στα Περιφερειακά Μητρώα του κανονισμού ξυλείας

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ενημερώνει τις επιχειρήσεις -  μέλη του, που  ασχολούνται με την υλοτομία, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία ξυλείας όσο και προϊόντων ξύλου (εισαγωγείς ξυλείας, έμποροι καυσοξύλων, πέλλετ, κατασκευαστές επίπλων κ.λπ.), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ  (Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης ή / και Μητρώο Εμπόρων) λήγει την Παρασκευή  30 Σεπτεμβρίου 2016.

Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση, ενώ σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης ή εκπρόθεσμης υποβολής αυτής προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους επτακοσίων (700) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για την περιοχή μας, αρμόδια Περιφερειακή Αρχή του Κανονισμού Ξυλείας είναι η Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2-8, 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, στην οποία υποβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις τα σχετικά αιτήματα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κα Κωνσταντινιά Παπαστεργίου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132026860, αριθμός τηλεομοιοτυπικού (Fax): 2104291263 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: n.papastergiou@apdaigaiou.gov.gr