Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου

Συνεδριάζει εκτάκτως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13.30 το Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ελ.Χατζηϊωάννου)

1.1. Έγκριση του δεύτερου Φακέλου Υποψηφιότητας της πόλης της Ρόδου, για την διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021.

2.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

2.1.Αναμόρφωση προϋ/σμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2016, Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 380/25.9.2016.

2.2.Έγκριση της αρ.380/21.9.2016 Απόφασης Ο.Ε που αφορά «Τροποποίηση της αρ.38/2016 Απόφασης Ο.Ε με θέμα έγκριση εισήγησης αποχαρακτηρισμού εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων με ισόποση αύξηση των εκτάκτων ανειδίκευτων, ως προς το ποσό αποχαρακτηρισμού ως πιστώσεις ΣΑΤΑ ύψους 3.864.189,92 € αντί του ορθού 3.553.075,00

3.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου κ.Φ.Χατζηδιάκου και Αντιδημάρχου κ.Ελ.Χατζηϊωάννου.