Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου: Υποχρεωτική η εγγραφή στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου αναφέρει:

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι με βάση την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2458/10-8-16, όπου ρυθμίζονται θέματα απλούστευσης διαδικασιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) μέσω λειτουργίας του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Καλούμε όσους δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στην εγγραφή τους, να το πράξουν, καθώς η εγγραφή στο σύστημα είναι υποχρεωτική και δεν έχει δοθεί παράταση.