Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας

Ο ελληνικός τουρισμός, σύμφωνα με το σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) επιδεικνύει εξαιρετική αντοχή και δυναμική, παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα, που έχουν ανακύψει στη χώρα μας από τα Capital Controls εν μέσω τουριστικής περιόδου, την αύξηση του ΦΠΑ (24%), την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στα νησιά μας, την μείωση της τουριστικής κίνησης από τη Ρωσία, λόγω των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην έκδοση των VISA σε συνδυασμό βέβαια με τα εσωτερικά προβλήματα της Ρωσίας (υποτίμηση στο νόμισμα τους, πτώση της τιμής του πετρελαίου).

Επιπλέον οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση αλλά και ευρύτερα στην ανατολική πλευρά της Μεσογείου έχουν επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος όμως μέσα από τις διακυμάνσεις και τις αναταράξεις, που δημιουργούν οι παράμετροι αυτοί αντέχει. Η πρόκληση, που έχει δημιουργήσει στην χώρα μας το προσφυγικό και η επιδείνωση της γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή (Τουρκία κ.λ.π.) έχουν προκαλέσει σε κάποιο βαθμό βλάβη σε ένα σημαντικό μέρος των ελληνικών προορισμών στο Ανατολικό Αιγαίο.

΄Ομως ο ξενοδοχειακός κλάδος και γενικά η τουριστική μας βιομηχανία, ένας από τους βασικότερους και πιο ζωντανούς πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας, αλλά και της τοπικής οικονομίας επέδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά και προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα, καταφέρνοντας να αντιστρέψει το κλίμα που δημιουργήθηκε από όλα τα παραπάνω.

Αυτό προκύπτει από την θετική πορεία του τουρισμού. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία το 17,3 % του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από το τουρισμό, με τα έσοδα να φτάνουν τα 13 δισ., τα οποία αυξάνονται αν προσθέσουμε και τα έσοδα από την κρουαζιέρα.

Επίσης 700 χιλιάδες περίπου εργαζόμενοι απασχολούνται τα τελευταία χρόνια στον τουρισμό με το ποσοστό της απασχόλησης να φτάνει στο 17,3% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα μας.

Δεν είναι όμως μόνο αυτή η συνεισφορά του τουρισμού καθώς ο πρωτογενής τομέας (αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα) αλλά και πολλοί κλάδοι του τριτογενούς και του δευτερογενούς τομέα επηρεάζονται άμεσα από την τουριστική ανάπτυξη.

Η Ρόδος ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός διαθέτει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά , που έχουν σχέση με την πολύ καλή ξενοδοχειακή υποδομή, λαμβανομένου υπόψη ότι το νησί διαθέτει πολλά 5* ξενοδοχεία, κατά αναλογία του πληθυσμού της, το φυσικό της περιβάλλον, η ιστορία της, ο πολιτισμός της, ώστε μπορεί να προσελκύσει όλα τα είδη τουρισμού είτε αυτός είναι συνεδριακός, ιατρικός, αθλητικός τουρισμός, θρησκευτικός, οικολογικός κ. ά.

Βασικές αναπτυξιακές  προτεραιότητες του Δήμου Ρόδου για την επίτευξη των στόχων, ώστε να αναδειχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τόπου μας είναι:

1)Η ενεργή συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος στο εξωτερικό μέσα από εκθέσεις, τον ΠΡΟΤΟΥΡ σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα του νησιού μας.

2)Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου μας μέσα από την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής της περιοχής μας στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η προώθηση του συνεδριακού και ιατρικού τουρισμού.

3)Η ενίσχυση του ρόλου του προορισμού μας και η σύμπραξη με όμορους Δήμους. 

4)Ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ενίσχυση του τουριστικού μας προορισμού και η υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας με όρους βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

5) Η προώθηση των τοπικών προϊόντων μας και η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τα ξενοδοχεία.

6) Η βελτίωση των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου, που έχουν σχέση με την καθημερινότητα.

7)Η ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Ρόδου μέσα από την διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν απλώς ένα συνοπτικό περίγραμμα των στοχεύσεων του Δήμου μας, για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού μας και την ανάδειξη της Ρόδου ενός από τους πιο όμορφους, σύγχρονους  και ασφαλείς τόπους.

Του δημάρχου Ρόδου
Φώτη Χατζηδιάκου