Πάνω το χεράκι...κάτω το χεράκι...

Αλήθεια οι βουλευτές έχουν αποστολή την νομοθετική  λειτουργία ;

Ή  μόνο να ψάχνουν να ανακοινώσουν κανένα ρουσφέτι σύμφωνα  με την λογική του …<κατόπιν εναργειών μου…>;

Πόση ώρα ασχολούνται με τον πραγματικό τους ρόλο στη βουλή, και παρά τις παχυλές τους  αμοιβές και τα προνόμια, αυτοί να περιορίζονται μόνο στο να σηκώνουν ή να κατεβάζουν το χεράκι κατόπιν πάντα άνωθεν εντολών…όσο για το κατά συνείδηση, μπορεί να περιμένει !!!!

Γι’ αυτό χρειαζόμαστε 300 χεράκια;

Όσο κ’ αν φαίνεται …αυτονόητο, αυτή είναι διαχρονικά η μία από τις μεγαλύτερες  πηγές της κακοδαιμονίας της χώρας, όλοι με όλα και όλοι με τίποτα…

Το προοδευτικό είναι να ανατρέψουμε  άμεσα αυτή την κακή λειτουργία των κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων, η συντήρηση του απλώς επιβεβαιώνει ..το μια από τα ίδια ….που λέει ο λαός  μας.                    
Ο ΝΟΤΙΑΣ