Εγκρίσεις για το ξενοδοχείο της Ι. Χατζηλαζάρου Α.Ε.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων δυναμικότητας 500 κλινών της εταιρείας Ιωάννης Χατζηλαζάρου Α.Ε. στην περιοχή Κιοτάρι στη Ρόδο.

 

Το ακίνητο αποτελεί ανεξάρτητη κτηματολογική μερίδα και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Η ιδιοκτησία απέχει από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Ρόδου 52,5 χλμ. από τον οικισμό της Λίνδου 4,5 χλμ. και από τον πλησιέστερο οικισμό Κιοτάρι 1,5 χλμ. περίπου.

Επίσης, θετικά για την ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας έχει γνωμοδοτήσει και ο Δήμος Ρόδου.