Το… ιδανικό ακροατήριο!

Επιτέλους! Ο κ. Γιώργος Πόκκιας βρήκε το ακροατήριο που…του ταιριάζει! Αν μπορούν και άλλοι ας το κάνουν!..

Υ.Γ. Για όσους έχουν μία…αναρώτηση τι δουλειά έχει ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης του Δήμου της Ρόδου με μοντέλα από την Πολωνία, να τους ενημερώσουμε ότι η Ανάπτυξη αφορά τα πάντα και ότι ο Αντιδήμαρχος βλέπει πολύ μπροστά!..

Κυρ. Π.