Γερμανοί και Ρώσοι αύξησαν την τουριστική κίνηση των Σεπτέμβριο στη Ρόδο

Στους Γερμανούς και στους Ρώσους, οφείλεται βασικά η αύξηση που παρουσίασε η τουριστική κίνηση το Σεπτέμβριο στη Ρόδο.

Όλες οι αγορές πήγαν σε γενικές γραμμές καλά, πλην Νορβηγίας, Βελγίου, Ιρλανδίας και Τουρκίας, όμως οι Γερμανοί ήταν αυτοί που κατέγραψαν αύξηση κατά 17,56% και οι Ρώσοι κατά 57,11%.

Η πρωτιά βέβαια ανήκει στους Άγγλους, που χρόνια τώρα είναι οι πρώτοι επισκέπτες του νησιού. Γενικώς πάντως τα στοιχεία της κίνησης χρήζουν ανάλυσης, ακριβώς για να αναπροσαρμόζεται ανάλογα και η στρατηγική της διαφήμισης.