Σεμινάριο από  το κέντρο Δίοδος

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Δίοδος»,  οργανώνει δράσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου με στόχο την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.  Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών πρόκειται να υλοποιηθεί Βιωματικό σεμινάριο που απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό, με θέμα:

«Ο πολυφωνικός εαυτός και η σημασία του ονειρέματος ως εργαλείο ενδυνάμωσης του σύγχρονου ανθρώπου».

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 και ώρα  17 :30 - 20:00 με  διάρκεια πέντε (5)  συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης,  Ερυθρού Σταυρού 37 (απέναντι από το παλιό νοσοκομείο).

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στο εν λόγω σεμινάριο είναι η προηγούμενη βιωματική εμπειρία σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης.  
Εξαιτίας του βιωματικού χαρακτήρα του σεμιναρίου, ο αριθμός των συμμετεχόντων δε θα ξεπερνά τα 20 άτομα.

Για το λόγο αυτό οι δηλώσεις συμμετοχής είναι απαραίτητες με καταληκτική ημερομηνία τις 19/10/2016.
Υπεύθυνοι υλοποίησης είναι οι: Φτάκα Μαρία Στέλεχος Πρόληψης- Ψυχολόγος και  Σπύρος Στογιάννης, Στέλεχος πρόληψης-Κοινωνικός Λειτουργός.
Όλα τα προγράμματα της «Διόδου» υλοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.