Ενημέρωση για το επίδομα  των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Αναφορικά με το εποχικό επίδομα, από το σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, εκδόθηκε η παρακάτω ενημερωτική ανακοίνωση:

«Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι άτομα που εργάζονται στην Ελλάδα, εκτός των άλλών και στον κλάδο του Τουρισμού και Επισιτισμού και οι οποίοι υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Δικαιούχοι αποτελούν επίσης οι συνταξιούχοι του κλάδου οι οποίοι ασκούσαν το επάγγελμα κατά την 10/9 του προηγούμενου έτους (2015).

Για την χορήγηση του ειδικού εποχικού επιδόματος στους μισθωτούς του Τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου οι μισθωτοί πρέπει:

• Να έχουν πραγματοποιήσει 75 τουλάχιστον ημερομίσθια  κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2015) και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο 1/10/2015-31/12/2015.

• Να υποβάλλουν από την 10/10/2016-30/11/2016 την ηλεκτρονική αίτηση – Υπεύθυνη δήλωσή τους ή αμέσως στο κατάστημα του ΟΑΕΔ της περιοχής τους, είτε μέσω της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ e-service, είτε μέσω ΚΕΠ η οποία θα δηλώνει ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ότι:

Α) Ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του κλάδου του.

Β)  Δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του έτους καταβολής (2016) και

Γ) Δεν λαμβάνει σύνταξη (κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού σας λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημά σας.

• Να αναζητήσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά  αυτεπάγγελτα:

Α) Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών στοιχεία της άδειας διαμονής (που παραλαμβάνουν) από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Β) Στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. αναζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)

Γ) Στοιχεία ασφάλισης τα διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Να επισημάνουμε ότι για την παροχή του Ειδικού βοηθήματος γίνεται πίστωση σε Λογαριασμό Τραπέζης που δηλώνετε στην ηλεκτρονική αίτηση (τα στοιχεία του οποίου συνιστούμε να υποβάλετε με προσοχή) και στον οποίο ο μισθωτός πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος.

Στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος δεν έχει λογαριασμό Τραπέζης θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία προκειμένου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως, ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των δικαιούχων.

Υπενθυμίζουμε ξανά ότι η υποβολή αιτήσεων αρχίζει ηλεκτρονικά 10 Οκτωβρίου 2016 και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2016».