Οι νέες επιτροπές της Τοπικής Επιτροπή ΕΟΚ Δωδεκανήσου

Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου διοικητικού σχήματος της Τοπικής Επιτροπής ΕΟΚ Δωδεκανήσου, ορίστηκαν και τα μέλη των επιμέρους επιτροπών που θα έχουν την ευθύνη για τους ορισμούς αγώνων, την επιβολή ποινών και τον προγραμματισμό του αναπτυξιακού τμήματος.

Την επιτροπή πρωταθλήματος απαρτίζουν οι Στάμος Καράβας και Στέργος Στεργάκης, την πειθαρχική η Ανδριάνα Μπαφίτη και ο Τσαμπίκος Ποδιώτης ενώ σε ό,τι αφορά τα θέματα ανάπτυξης αρμόδια είναι η Ελένη Κόκκινου.