Ηλεκτροδότηση του αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου της Κω από το δίκτυο της ΔΕΗ

Τη διασύνδεση του αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου Κω «Ιπποκράτειο», με το δίκτυο της ΔΕΗ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με το ποσό των 40.000 ευρώ, με προγραμματική σύμβαση την οποία συνήψε με την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

Το νοσοκομείο της Κω διαθέτει αξονικό τομογράφο, ο οποίος ηλεκτροδοτείται από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ). Για λόγους εξοικονόμησης πετρελαίου και μείωσης της όχλησης της περιοχής από την λειτουργία του Η/Ζ, αποφασίστηκε η διασύνδεση του αξονικού τομογράφου με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Μέσω της διασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, τουλάχιστον κατά 95%, αφού το Η/Ζ θα λειτουργεί μόνο κατά τις περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, επιτυγχάνεται μείωση του θορύβου που προκαλείται από τη λειτουργία της γεννήτριας και κατά συνέπεια μείωση της όχλησης των γειτονικών οικημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διασύνδεση του αξονικού τομογράφου με το δίκτυο της ΔΕΗ δίνει τη δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης αξονικής τομογραφίας, ενώ μέχρι σήμερα απαιτείται προθέρμανση του μηχανήματος για μισή ώρα, εφόσον είναι εκτός λειτουργίας.

Κατά συνέπεια επιτυγχάνεται η καλύτερη λειτουργία του οξονικού τομογράφου, η σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των ασθενών στο νοσοκομείο της Κω, ενώ βελτιώνεται και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της γύρω περιοχής.

Με βάση την υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση, διάρκειας 6 μηνών, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη των 40.000 ευρώ, ως φορέας χρηματοδότησης του έργου, ενώ η 2η ΥΠΕ αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της διασύνδεσης, ως φορέας υλοποίησης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.