Στο Περιφερειακό τα δάνεια που έχουν δοθεί σε ελβετικό φράγκο

Αντιπροσωπεία από τον πανελλήνιο σύλλογο δανειοληπτών ελβετικού φράγκου θα παραβρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου στη Σύρο προκειμένου να ζητήσει τη στήριξη του σώματος στο αίτημα των μελών του να νομοθετηθεί η απόφαση 334/2016 του πρωτοδικείου Αθηνών.

Ειδικότερα θα παραβρεθούν τρία μέλη του δ.σ. του συλλόγου μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Παντελής Αντωνιάδης, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο σύλλογος για ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών γύρω από την υπόθεση που απασχολεί περίπου 200.000 άτομα σε όλη τη χώρα. Μάλιστα θα ζητηθεί και η έκδοση σχετικού ψηφίσματος

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα αντίστοιχα ψηφίσματα συμπαράστασης στο σύλλογο εξέδωσαν οι δήμοι Θεσσαλονίκης, Πειραιά, και Κέρκυρας και οι περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Ιονίων νήσων και Κρήτης.
Μέσω του ψηφίσματος θα γίνει έκκληση να ενωθούν οι φωνές των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις φωνές των δανειοληπτών στο δίκαιο αίτημά τους εκφράζοντας τη στήριξή τους στην προσπάθεια που κάνουν να νομοθετηθεί άμεσα η απόφαση που πήρε για την υπόθεσή τους το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών.
Με βάση την απόφαση αυτή έγινε αποδεκτή η συλλογική αγωγή του συλλόγου δανειοληπτών κατά των τραπεζών που χορήγησαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Ο σύλλογος με τη φυσική παρουσία του στις συνεδριάσεις δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων της χώρας επιθυμεί να ενημερώσει τις τοπικές κοινωνίες για το ζήτημα που τον απασχολεί και να καταφέρει να αποσπάσει τη στήριξή τους.

Το θέμα θα εισηγηθεί ο έπαρχος Μήλου Νίκος Βενάκης, ενώ στο ψήφισμα που κατατέθηκε στο περιφερειακό συμβούλιο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «SOS εκπέμπουν χιλιάδες οικογένειες δανειοληπτών που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Δάνεια που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες κυρίως από το 2006 έως το 2009, περίοδο υψηλής συναλλαγματικής ισοτιμίας € /chf 1,65.
Στην Ελλάδα έχουν συναφθεί 65-70.000 δανειακές συμβάσεις. Συνυπολογίζοντας, λοιπόν, κανείς ότι οι δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνουν στην πλειοψηφία τους συνοφειλέτες και εγγυητές εύκολα συμπεραίνει κάποιος ότι το εν λόγω θέμα αφορά περί τους 200.000 συνανθρώπους μας.

Η Ευρώπη δε,  μετρά στο σύνολό της πάνω από 5.000.000 θύματα ως αποτέλεσμα των δανείων αυτών.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ουγγαρίας όπου μόνο εκεί είχαν συναφθείπερί του 1.500.000 δανειακές συμβάσεις για την αγορά οικογενειακής στέγης. Ομοίως στην Πολωνία 563.000, στη Ρουμανία 200.000, στην Αυστρία 155.000, στην Ιταλία 10.000 , στην Ισπανία 70.000 κ.α.

Tα τραπεζικά ιδρύματα προώθησαν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα, «με δόλωμα» το πολύ χαμηλό επιτόκιό τους, χωρίς να ελέγξουν την καταλληλότητα του προτεινόμενου τραπεζικού προϊόντος για τους υποψήφιους δανειολήπτες, χωρίς να τους ενημερώσουν για τους κινδύνους που διέτρεχαν από μια απότομη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου και χωρίς να τους προτείνουν μέτρα για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που εν αγνοία τους αναλάμβαναν. Δυσμενείς οικονομικές συνέπειες και επιβαρύνσεις δεν ήταν ευκρινείς για την πλειοψηφία των δανειοληπτών.

Τα τραπεζικά ιδρύματα όφειλαν να παρέχουν ακριβείς και σαφείς πληροφορίες, να παρέχουν στους πελάτες τους κατάλληλη πληροφόρηση σε κατανοητή μορφή, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόμενης υπηρεσίας και ως εκ τούτου να λάβουν αποφάσεις επί τη βάσει αντικειμενικής πληροφόρησης.

Τα τραπεζικά ιδρύματα δεν σεβάστηκαν την υποχρέωση παροχής προσυμβατικής ενημέρωσης και εξέλειπαν αριθμητικά παραδείγματα σχετικά με τους κινδύνους από την ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην περίπτωση δανείων σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος αλλά και αναφορικά με τη δυνατότητα και το κόστος χρήσης τεχνικών κάλυψης του κινδύνου από την ενδεχόμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Η επιλογή ενός δανείου σε ξένο νόμισμα είναι μία επιλογή ανάληψης του συναλλαγματικού κινδύνου, την ευθύνη της οποίας δεν μπορεί να γνωρίζει και να διαχειριστεί ο δανειολήπτης. Η εκτίμηση του κινδύνου προϋποθέτει γνώσεις τόσο για τον μηχανισμό λειτουργίας των εν λόγω δανείων όσο και για την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο λήπτης στεγαστικού δανείου, ωστόσο, δεν έχει, την εμπειρία και τις γνώσεις για να αντιληφθεί τους κινδύνους που ανακύπτουν και να λάβει την συνετή απόφαση σύναψης ή όχι ενός τέτοιου δανείου συνυπολογίζοντας όλες τις κρίσιμες παραμέτρους.

Είναι γνωστό, ότι ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) πρωτοστατώντας, αποφάσισε την δικαστική επιδίωξη της δικαίωσης των μελών του. Για τον σκοπό αυτό συνεργάστηκε με το Δευτεροβάθμιο Καταναλωτικό Σωματείο με την επωνυμία « Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας ΙΝΚΑ (ΓΟΚΕ)», το Πρωτοβάθμιο Σωματείο Ένωση Καταναλωτών με την επωνυμία Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας και το Πρωτοβάθμιο Σωματείο Ένωση Καταναλωτών με την επωνυμία Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ) και ξεκίνησε η δικαστική διαδικασία  μέσω συλλογικών αγωγών κατά των συστημικών τραπεζών, οι οποίες χορήγησαν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι δικαστική απόφαση συλλογικής αγωγής δύναται να «παράξει νόμο», κάτι που θα αποτελέσει οριστική επίλυση και λύτρωση για χιλιάδες οικογένειες. 

Πιο συγκεκριμένα, το δεδικασμένο συλλογικής αγωγής  μπορεί να περιληφθεί σε απόφαση του  αρμόδιου υπουργού Ανάπτυξης  και ως εκ τούτου να προσαρμοστεί η συναλλακτική συμπεριφορά των τραπεζικών ιδρυμάτων στο δεδικασμένο της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Μόλις πριν λίγες ημέρες η δικαιοσύνη απήντησε ηχηρά, μέσω  της υπ΄αριθμ. 334/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (στάδιο καθαρογραφής) επί της  συλλογικής αγωγής  την οποία έκανε δεκτή.

Το σύνολο των αιτημάτων των χιλιάδων εναγόντων γίνεται ΔΕΚΤΟ (πλην της άμεσης εκτελεστότητας) ικανοποιώντας έτσι το υψηλό αίσθημα δικαίου χιλιάδων οικογενειών δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, ανοίγοντας τον δρόμο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς η Ελλάδα πρωτοπορεί σε επίπεδο Συλλογικής αγωγής με την εν λόγω ιστορική απόφαση.