Ημερίδες για ίσες ευκαιρίες στον τουρισμό από τις “Ασκληπειάδες”